1
00:00:06,000 --> 00:00:07,375
V PŘEDCHOZÍCH DÍLECH

2
00:00:07,458 --> 00:00:08,750
Je mrtvý! Pojď!

3
00:00:11,916 --> 00:00:12,958
Co to...

4
00:00:13,208 --> 00:00:15,041
A nahoru...

5
00:00:15,125 --> 00:00:16,875
<i>Odkud vlastně jsi?</i>

6
00:00:23,291 --> 00:00:25,916
Chce, abychom mu pomohly najít ty hvězdy.

7
00:00:28,208 --> 00:00:29,458
<i>Nori?</i>

8
00:00:33,000 --> 00:00:35,000
<i>Povinnost mě zavolala</i>
<i>zpátky do Středozemě.</i>

9
00:00:35,041 --> 00:00:38,625
Nebyli to elfové, kdo mě
vyhnal z mé vlasti. Byli to skřeti.

10
00:00:38,708 --> 00:00:40,833
To bylo znamení krále tvého lidu?

11
00:00:40,916 --> 00:00:42,291
Můj lid nemá krále.

12
00:00:51,916 --> 00:00:54,458
Předsunuté hlídky demobilizují.

13
00:00:54,541 --> 00:00:56,000
<i>Poslední pohled?</i>

14
00:00:56,083 --> 00:00:57,791
Hodně se to tu změnilo, Strážce.

15
00:00:57,875 --> 00:00:59,875
Ale lidé, co tu žijí, ne.

16
00:00:59,958 --> 00:01:03,833
<i>Krev těch, kteří stáli při Morgothovi,</i>
<i>stále proudí v jejich žilách.</i>

17
00:01:03,916 --> 00:01:07,500
-Tenhle tunel někdo vykopal.
-Něco. Nebyli to lidé.

18
00:02:28,125 --> 00:02:32,458
PÁN PRSTENŮ
PRSTENY MOCI

19
00:03:27,041 --> 00:03:28,125
Hni sebou.

20
00:03:33,458 --> 00:03:36,083
Ty tam! Jisti ho.

21
00:03:36,666 --> 00:03:38,291
Vyhoď ho s ostatními.

22
00:03:38,375 --> 00:03:41,958
Vyhoď ho ty.
Já měl šichtu na slunci včera.

23
00:03:42,041 --> 00:03:46,916
Když bude Adar chtít,
zůstaneš na slunci, než zčernáš.

24
........