1
00:00:04,482 --> 00:00:07,572
Volám sa Danny McNamara.

2
00:00:07,616 --> 00:00:09,052
Kedysi som pracoval pre FBI.

3
00:00:09,096 --> 00:00:10,880
A ja som Lexi Vaziriová.

4
00:00:10,923 --> 00:00:12,447
Kedysi som bola zlodejka.

5
00:00:12,490 --> 00:00:14,536
Prepáč, Pani Zlodejka.

6
00:00:14,579 --> 00:00:16,886
Sme späť na love po tom,
čo bol Vatikán

7
00:00:16,929 --> 00:00:18,757
napadnutý záhadnou skupinou,

8
00:00:18,801 --> 00:00:21,760
vedenou niekým, kto si hovorí Veľký Chán.

9
00:00:21,804 --> 00:00:24,154
Hľadá staroveký mongolský artefakt,

10
00:00:24,198 --> 00:00:28,071
- nazývaný „Prápor odvahy“.
- Taktiež známy ako „Duša Džingischána“.

11
00:00:28,115 --> 00:00:30,204
A zanechávajú za sebou skazu,

12
00:00:30,204 --> 00:00:33,204
aby sa im to dostalo do rúk.

13
00:00:33,642 --> 00:00:35,600
Takže to vyzerá, že je na nás,
aby sme ich zastavili,

14
00:00:35,644 --> 00:00:37,080
nájdením „Práporu“ ...

15
00:00:37,124 --> 00:00:38,603
... skôr ako ho nájdu oni.

16
00:00:41,911 --> 00:00:44,261
<i>V predchádzajúcich častiach
<font color=#ffff00>"LOVCI PREKLIATYCH POKLADOV"...</font></i>

17
00:00:44,305 --> 00:00:45,654
„Prápor“ má na sebe Chánovu DNA.

18
00:00:45,697 --> 00:00:47,438
Možno ho Veľký Chán chce,

19
00:00:47,482 --> 00:00:49,223
aby vyrobil z Džingischánovej DNA zbraň.

20
00:00:50,398 --> 00:00:53,531
Po bitke sme našli toto.

21
00:00:53,575 --> 00:00:56,056
Poznáte tajnú históriu Mongolov?

22
00:00:56,099 --> 00:00:58,058
Najstaršia história Džingisovho života.

23
00:00:58,101 --> 00:01:00,277
Predpokladá sa, že tento zvitok obsahuje

24
00:01:00,321 --> 00:01:01,757
inštrukcie k hrobke Džingischána.

........