1
00:00:05,100 --> 00:00:09,000
Tento príbeh je inšpirovaný dvoma vraždami,
ktoré sa stali v baníckom meste v Nottinghamshire,
kde autor vyrastal.

2
00:00:09,000 --> 00:00:13,200
Pre účely dramatizácie boli postavy
a udalosti zbeletrizované.

3
00:00:14,360 --> 00:00:15,799
Čo robíš, Ian?

4
00:00:15,800 --> 00:00:18,999
Malý Ian St Clair celý vyobliekaný.

5
00:00:20,960 --> 00:00:23,839
Mal by si sa hanbiť. Hanbi sa!
Len si predstav, aký hrdý by bol tvoj otec.

6
00:00:23,840 --> 00:00:25,959
Predstav si, koľko zábavy by si si užil,
keby si bol na tejto strane.

7
00:00:25,960 --> 00:00:29,719
Nevyzeráme zábavne?

8
00:00:29,720 --> 00:00:31,199
Poďme na to, nie?

9
00:00:31,200 --> 00:00:33,679
Ach, Gary. Gary!

10
00:00:33,680 --> 00:00:35,679
Nie, Gary. Nie, nie.
No tak. No tak, chlapci.

11
00:00:35,680 --> 00:00:40,239
Držte huby, všetci! Držte huby. Gary!

12
00:00:40,240 --> 00:00:42,959
<i>Sme baníci! Jednotní! Nikdy nebudeme porazení!

13
00:00:42,960 --> 00:00:46,479
<i>Sme baníci! Jednotní! Nikdy nebudeme porazení!

14
00:00:46,480 --> 00:00:49,559
<i>Sme baníci! Jednotní! Nikdy nebudeme porazení!

15
00:00:49,560 --> 00:00:50,840
Dobre teda, chlapci.

16
00:00:52,760 --> 00:00:55,839
<i>Sme baníci! Jednotní! Nikdy nebudeme porazení!

17
00:00:55,840 --> 00:00:58,959
<i>Sme baníci! Jednotní! Nikdy nebudeme porazení!

18
00:00:58,960 --> 00:01:01,439
Ozbrojená polícia, zoraďte sa!

19
00:01:29,920 --> 00:01:32,600
Pustite ma! Ruky preč odo mňa!

20
00:01:34,720 --> 00:01:36,880
- Pustite ho!
- Ruky preč odo mňa!

21
00:01:38,520 --> 00:01:41,279
Prestaňte! Prestaňte! Pustite ho!

22
00:02:07,234 --> 00:02:10,434
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

23
00:03:07,320 --> 00:03:09,199
Muž, s ktorým by sme sa chceli súrne porozprávať,

24
........