1
00:00:06,541 --> 00:00:08,833
-Věž?
-Potřebuji ji dokončit do jara.

2
00:00:09,250 --> 00:00:13,500
<i>Uvažoval jste o uzavření partnerství</i>
<i>mimo meze naší rasy?</i>

3
00:00:13,583 --> 00:00:15,083
Pověz mi o svém návrhu,

4
00:00:15,166 --> 00:00:17,500
ať ho můžu předložit otci.

5
00:00:17,625 --> 00:00:19,708
<i>Kdyby něco tajil, poznal bych to.</i>

6
00:00:19,750 --> 00:00:23,083
<i>Možná poznal on, že něco tajíš ty.</i>

7
00:00:23,750 --> 00:00:24,916
<i>Co je to za místo?</i>

8
00:00:25,000 --> 00:00:28,583
Ostrovní království Númenor.

9
00:00:29,583 --> 00:00:31,125
<i>Přemýšlím, že to odložím.</i>

10
00:00:31,208 --> 00:00:34,791
Až začnou zkoušky
a ta loď vypluje, budeš na ní.

11
00:00:35,041 --> 00:00:36,541
Nechci potíže.

12
00:00:41,333 --> 00:00:44,041
<i>Je to mapa Jižních krajů.</i>

13
00:00:44,125 --> 00:00:46,375
<i>Mluví nejen o místě, ale o plánu</i>

14
00:00:46,458 --> 00:00:48,125
na vytvoření jejich vlastní říše.

15
00:00:48,208 --> 00:00:50,166
Jižním krajům hrozí velké nebezpečí.

16
00:00:50,250 --> 00:00:54,250
<i>Pokud se Sauron vážně vrátil,</i>
<i>Jižní kraje jsou jen začátek.</i>

17
00:00:55,083 --> 00:00:57,875
<i>Jestli chce někdo z vás žít,</i>

18
00:00:58,500 --> 00:01:01,291
za úsvitu vyrazíme k elfské věži.

19
00:01:05,125 --> 00:01:06,833
<i>Vezměte ho k Adarovi.</i>

20
00:01:07,958 --> 00:01:10,541
<i>Říkalo se, že Sauron měl</i>
<i>za starých časů mnoho jmen.</i>

21
00:01:10,625 --> 00:01:12,333
<i>Možná je to jedno z nich.</i>

22
00:01:13,125 --> 00:01:17,291
<i>Tvůj lid nemá krále, protože jím jsi ty.</i>

23
00:01:17,375 --> 00:01:19,041
Pojď se mnou do Středozemě.

24
00:01:19,125 --> 00:01:20,541
Pořád nemáš armádu.
........