1
00:00:15,760 --> 00:00:19,880
Měla skvělý smysl pro humor
a úžasný smích.

2
00:00:20,800 --> 00:00:22,120
Ten smích mi chybí.

3
00:00:23,760 --> 00:00:24,960
{\an8}Prostoupil vším.

4
00:00:31,160 --> 00:00:36,000
<i>Nikdo jiný se nemůže srovnávat</i>
<i>s životem Diany, princezny z Walesu.</i>

5
00:00:37,400 --> 00:00:39,320
<i>Ikony nebývalého rozsahu,</i>

6
00:00:39,400 --> 00:00:41,640
<i>kterou zbožňovaly miliony lidí.</i>

7
00:00:41,720 --> 00:00:45,240
<i>Byla tou nejznámější ženou na světě.</i>

8
00:00:45,320 --> 00:00:47,800
{\an8}Chci vyvrátit mýtus,
že si v Kensingtonském paláci…

9
00:00:47,880 --> 00:00:49,320
{\an8}PŘÍTELKYNĚ PRINCEZNY DIANY

10
00:00:49,400 --> 00:00:52,400
{\an8}…mohla za zavřenými dveřmi vyplakat oči.

11
00:00:52,480 --> 00:00:54,440
Hodně času se smála.

12
00:00:57,120 --> 00:00:58,760
{\an8}Byla moc milá a vřelá.

13
00:01:00,680 --> 00:01:03,680
Pamatuju si osobu, která kladla otázky,

14
00:01:03,760 --> 00:01:06,040
která vtipně odpovídala,

15
00:01:06,120 --> 00:01:08,240
{\an8}byla vtipná, milovala… sprosté vtipy.

16
00:01:08,320 --> 00:01:09,560
{\an8}EDITOR, PŘÍTEL

17
00:01:09,640 --> 00:01:12,960
{\an8}Poslala mi pár
nesmírně nemravných pohledů.

18
00:01:13,040 --> 00:01:14,840
Je to takový trest.

19
00:01:15,600 --> 00:01:17,640
- Ano.
- Nemůžete se chovat jako dřív.

20
00:01:17,720 --> 00:01:20,840
To je asi dobře,
kdybyste věděl, jak jsem se chovala.

21
00:01:22,480 --> 00:01:25,840
<i>Dianina přeměna z princezny a manželky</i>

22
00:01:25,920 --> 00:01:29,520
<i>na oslnivou mezinárodní hvězdu</i>
<i>a kulturní legendu</i>

23
00:01:29,600 --> 00:01:33,080
<i>se odehrávala</i>
<i>pod neustálým dohledem široké veřejnosti.</i>

........