1
00:04:37,617 --> 00:04:46,317
Titulky 19.9.2022
Andrea1717

2
00:04:47,541 --> 00:04:49,207
Balady zo severného Malabaru
sú piesne ospevujúce

3
00:04:49,207 --> 00:04:52,291
hrdinských bojovníkov,
vrátane Chekavarov.

4
00:04:55,666 --> 00:04:58,916
V mene vznešených mužov
vo feudálnom systéme

5
00:04:59,332 --> 00:05:04,166
boli Chekavari zapojení do boja.

6
00:05:06,791 --> 00:05:11,000
Kalarippayattu, ktorý sa datuje do
6. storočia pred naším letopočtom,

7
00:05:11,291 --> 00:05:13,041
je bojový štýl.

8
00:05:14,833 --> 00:05:16,666
Kalarippayattu je tiež považovaný

9
00:05:16,791 --> 00:05:23,000
za predchodcu foriem
čínskeho bojového umenia.

10
00:05:26,207 --> 00:05:27,416
Klan Puthooramov

11
00:05:28,291 --> 00:05:29,750
a klan Aringodarov,

12
00:05:30,125 --> 00:05:33,916
boli medzi Chekavarmi najznámejší.

13
00:05:35,916 --> 00:05:38,125
Deti Puthoorama
Kannappu Chekavara,

14
00:05:38,750 --> 00:05:40,541
Aromal Chekavar a Unniyarcha

15
00:05:40,750 --> 00:05:42,916
boli statoční bojovníci.

16
00:05:43,750 --> 00:05:48,082
Unniyarcha bola
vydatá za Kunjiramana.

17
00:05:49,125 --> 00:05:52,791
Aromalunni bol ich syn.

18
00:05:55,332 --> 00:05:58,541
Najslávnejší príbeh,
ktorý Paanans spievali,

19
00:05:59,166 --> 00:06:03,041
bol o Aromal Chekavarovi
a jeho bratrancovi Chanduovi.

20
00:06:04,083 --> 00:06:07,791
A teraz nám ho prináša

21
00:06:11,791 --> 00:06:14,333
Pred časmi Williama Shakespeara

22
00:06:14,375 --> 00:06:17,875
sa odohral príbeh o Chanduovi.

23
00:06:18,541 --> 00:06:22,416
........