1
00:01:35,345 --> 00:01:38,264
ROD DRAKA

2
00:01:58,827 --> 00:02:00,912
-Dobrý den, lady Rheo.
-Bratranče.

3
00:02:01,538 --> 00:02:04,582
-Co dnes budeš lovit? Králíka?
-Srnce.

4
00:02:05,875 --> 00:02:08,378
Hezká výzva. Nechceš společnost?

5
00:02:09,003 --> 00:02:10,088
Raději jezdím sama.

6
00:02:12,632 --> 00:02:13,758
Tak hodně zdaru.

7
00:03:01,097 --> 00:03:02,015
Manželi.

8
00:03:07,604 --> 00:03:08,938
Co tě přivádí do Údolí?

9
00:03:13,610 --> 00:03:16,905
Nebo jsi konečně
přišel naplnit naše manželství?

10
00:03:19,032 --> 00:03:22,577
Ovce z Údolí možná budou pro.
Kdybych nebyla já.

11
00:03:23,995 --> 00:03:26,748
Nakonec "naše ovce jsou hezčí".

12
00:03:28,291 --> 00:03:31,502
Nebo snad už tvého bratra
omrzela tvoje společnost?

13
00:03:33,171 --> 00:03:35,965
Odstrčil tě, aby dal přednost té holčičce?

14
00:03:42,263 --> 00:03:43,723
Co teď uděláš?

15
00:03:44,807 --> 00:03:47,226
Zbavíš se toho dítěte?

16
00:03:48,019 --> 00:03:48,937
Nebo...?

17
00:04:38,736 --> 00:04:40,655
Věděla jsem, že to nedokončíš.

18
00:04:42,365 --> 00:04:43,533
Zbabělče!

19
00:05:23,531 --> 00:05:24,615
Díky.

20
00:06:06,449 --> 00:06:07,658
Počkej ještě.

21
00:06:15,083 --> 00:06:16,459
Nechci, abys jel pryč.

22
00:06:19,504 --> 00:06:21,422
Je to královo rozhodnutí.

23
00:06:21,506 --> 00:06:23,174
Jehož teď hořce lituji.

24
00:06:26,344 --> 00:06:28,054
A přece jsi za ním stála ty.
........