1
00:00:13,492 --> 00:00:17,201
TOTO JE SKUTEČNÝ PŘÍBĚH,
VYPRÁVĚNÝ TAK, JAK SE UDÁL,

2
00:00:17,363 --> 00:00:23,609
NA AMERICKÉM STŘEDO-ZÁPADĚ
PŘED MÉNĚ NEŽ STO LETY

3
00:00:46,847 --> 00:00:50,215
Neplač, Janie. Neplač.

4
00:00:50,217 --> 00:00:53,669
Brzy to bude dobrý.
No tak, Janie, neplač.

5
00:02:28,115 --> 00:02:32,000
Děti si myslí, že se nic nestalo,
dokud se nenarodily.

6
00:02:32,486 --> 00:02:35,320
Ale to, co se stalo nám všem,
začalo dnem,

7
00:02:35,322 --> 00:02:38,657
kdy moje matka a otec
vystoupili z parníku

8
00:02:38,659 --> 00:02:41,000
v Eurece ve Wisconsinu.

9
00:02:41,328 --> 00:02:46,031
Bylo to v září...1856.

10
00:03:20,900 --> 00:03:22,367
Zajímalo by mě...

11
00:03:22,369 --> 00:03:26,000
Mohl byste mě nasměrovat
k domu Willa Jamesona?

12
00:03:27,840 --> 00:03:31,443
Omluvte mě,
že jsem se nepředstavil.

13
00:03:31,745 --> 00:03:33,946
Jmenuji se Robert Strong Eunson

14
00:03:33,948 --> 00:03:36,248
a pocházím ze
Shetlandských ostrovů.

15
00:03:36,250 --> 00:03:39,184
Strýc mé ženy,
Will Jameson, nám napsal dopis,

16
00:03:39,186 --> 00:03:40,586
ve kterém nás
pozval do Ameriky.

17
00:03:40,588 --> 00:03:42,221
Will se o tom nikdy nezmínil.

18
00:03:42,223 --> 00:03:44,333
No, takový jsou Jamesoni...

19
00:03:44,358 --> 00:03:45,924
nikdy toho moc nenamluví,
že, matko?

20
00:03:45,926 --> 00:03:49,660
Promiňte, tohle je
moje paní, pane...

21
00:03:49,663 --> 00:03:51,196
Bradley. Harry Bradley.

22
00:03:51,198 --> 00:03:53,932
Jsme rádi, že vás můžeme
........