1
00:00:06,708 --> 00:00:10,166
Bože můj! Nemůžu tomu kurva uvěřit.
Jdem kurva na to.

2
00:00:11,417 --> 00:00:12,749
Ježíši!

3
00:00:14,083 --> 00:00:17,458
Omluvám se za vyrušení.
Zase jsme setřásli federály.

4
00:00:17,541 --> 00:00:20,166
Co vyvádíš Ricku?
To seš teď krocaní Dracula?

5
00:00:20,250 --> 00:00:22,041
Morty, to je
Hovnolízací GamePod?!

6
00:00:22,125 --> 00:00:23,458
Vlastě je to GamePod XL.

7
00:00:23,541 --> 00:00:25,791
Prej je to nejvíc realistická
herní konzole ze všech.

8
00:00:25,874 --> 00:00:27,666
- Já ti ji nekupoval.
- To Vesmírná máma.

9
00:00:27,749 --> 00:00:29,708
Přijde na víkend na svátky.
Pamatuješ?

10
00:00:29,791 --> 00:00:31,708
Sakra, v tom případě jdem.
Padáme odsud.

11
00:00:31,791 --> 00:00:34,375
Slyšela jsem, jak vrazils do okna, tati.
Uteč a zřeknu se tě.

12
00:00:34,458 --> 00:00:36,833
Řekla bych, neskač do portálu.
Ale počkat, nemůžeš.

13
00:00:37,833 --> 00:00:39,958
Ber to takhle, Morty.
Život je předplatný

14
00:00:40,041 --> 00:00:42,375
a Díkuvzdání
je roční rodinnej poplatek.

15
00:00:42,749 --> 00:00:43,999
Dobrá práce, tati.

16
00:00:44,624 --> 00:00:48,874
Ricku, obleč si kalhoty.
Dneska platí jen tak málo pravidel.

17
00:00:48,958 --> 00:00:50,417
Ano, Patriarcho.

18
00:00:52,749 --> 00:00:56,708
Chci pronést přípitek.
Dnes je den, kdy děkujeme,

19
00:00:56,791 --> 00:01:01,582
jsme s rodinou a myslíme na ty,
kteří mají míň.

20
00:01:01,666 --> 00:01:03,375
- Fajn, vyber jen jedno.
- Jen jedno?

21
00:01:03,458 --> 00:01:05,500
Můžeme mít
normální Díkuvzdání, prosím?
........