1
00:00:22,264 --> 00:00:23,413
Ahoj.

2
00:00:23,899 --> 00:00:25,037
Ahoj.

3
00:00:26,380 --> 00:00:28,947
- Brý ránko.
- Tobě taky.

4
00:00:28,948 --> 00:00:32,062
Nečekal jsem, že včerejší večer

5
00:00:32,064 --> 00:00:35,126
dopadne takhle.

6
00:00:35,128 --> 00:00:37,781
Myslíš to,
jak jsi za mnou šel dovnitř?

7
00:00:37,783 --> 00:00:40,191
Nevím, třeba jsi chtěla,

8
00:00:40,193 --> 00:00:41,741
- abych zabil pavouka.
- Tak pavouka?

9
00:00:41,743 --> 00:00:43,782
- Nebo vyměnil žárovku, když jsem vysoký.
- To je směšný.

10
00:00:43,784 --> 00:00:45,597
- Vážně směšný.
- No... jo.

11
00:00:45,599 --> 00:00:47,657
Cordi, víš...

12
00:00:48,359 --> 00:00:52,492
- že k tomu vše směřovalo.
- Jo. Jen jsem nevěděl, jestli

13
00:00:52,493 --> 00:00:54,928
jsi to považovala za dobrý nápad.

14
00:00:54,930 --> 00:00:56,974
No...

15
00:00:56,976 --> 00:00:59,237
Jsem ráda, že k tomu došlo.

16
00:00:59,239 --> 00:01:02,681
A když k tomu tedy došlo,

17
00:01:03,896 --> 00:01:06,026
co to znamená pro nás?

18
00:01:06,028 --> 00:01:08,116
Nechci tě uvést do rozpaků.

19
00:01:08,118 --> 00:01:09,869
- Dobře...
- Nebo na tebe tlačit.

20
00:01:09,871 --> 00:01:12,772
Jen musím vědět,
co říct Augiemu a Stelle.

21
00:01:12,774 --> 00:01:14,600
Ne, ne, ne, zadrž.

22
00:01:14,602 --> 00:01:18,736
My... Nechci se jim nějak vnucovat.

23
00:01:18,737 --> 00:01:21,520
Nejsem Em
a nikdy bych se nesnažila
........