1
00:00:00,000 --> 00:00:08,430
Titulky 22.9.2022
Andrea1717

2
00:00:08,430 --> 00:00:10,119
Ale išlo ti to naozaj dobre.

3
00:00:10,119 --> 00:00:12,769
Prestaň, prestaň!

4
00:00:12,769 --> 00:00:14,570
Výborne.

5
00:00:18,750 --> 00:00:20,950
Počkaj!

6
00:00:20,950 --> 00:00:27,339
Nikto by ťa nepotľapkal po hlave,
ak ťa nepovažuje za výnimočnú, ​​však?

7
00:00:27,339 --> 00:00:29,350
Nie je to tak?

8
00:00:58,450 --> 00:01:00,360
V poriadku.

9
00:01:01,270 --> 00:01:02,609
Na tejto účtenke,

10
00:01:02,609 --> 00:01:04,949
- Áno?
- nie sú tie položky trochu nejasné?

11
00:01:04,949 --> 00:01:07,179
Máte pravdu.

12
00:01:07,179 --> 00:01:08,879
To isté platí pre tieto všetky.

13
00:01:08,879 --> 00:01:12,299
Všetky skontrolujem.

14
00:01:12,299 --> 00:01:13,379
Vďaka.

15
00:01:13,379 --> 00:01:14,619
Dobre.

16
00:01:14,619 --> 00:01:18,309
Prepáčte, že vás ruším,
ja som Yaeshima z ekonomického.

17
00:01:18,309 --> 00:01:21,859
Ide o účtenky, ktoré ste predložili...

18
00:01:21,859 --> 00:01:25,310
Do šľaka! Účtenky?
Hneď tam budem.

19
00:01:25,310 --> 00:01:28,670
Ja som Ichise z vývoja produktov,
práve ste volali.

20
00:01:37,630 --> 00:01:42,630
♫ Pretože som cítil tvoju vôňu, ♫

21
00:01:42,630 --> 00:01:48,290
♫ myslel som, že volá moje meno ♫

22
00:01:48,290 --> 00:01:52,610
♫ a nemohol som si pomôcť,
ťa pevne držať ♫

23
00:01:52,610 --> 00:01:57,830
♫ Milujem ťa preto, aká si, ♫

24
........