1
00:00:03,920 --> 00:00:06,720
<i>Zopakuji ti to. Dělám si starosti o dceru.</i>

2
00:00:06,800 --> 00:00:08,360
<i>Ne, určitě je v pořádku.</i>

3
00:00:08,440 --> 00:00:10,360
<i>Můžete se na mě spolehnout. Najdeme ji.</i>

4
00:00:10,440 --> 00:00:12,880
<i>Kde je? Jestli mi něco skrýváš…</i>

5
00:00:12,960 --> 00:00:13,800
<i>Ne.</i>

6
00:00:13,880 --> 00:00:16,400
<i>Znáš mě dost dobře, abys věděl,</i>
<i>že to bude mít následky.</i>

7
00:00:16,480 --> 00:00:18,760
<i>Věřte mi. Najdu ji.</i>

8
00:00:18,840 --> 00:00:20,200
<i>- Najdi ji…</i>
<i>- </i>Najdu.

9
00:00:20,280 --> 00:00:23,040
<i>…nebo přestaneš patřit do rodiny.</i>

10
00:00:23,640 --> 00:00:26,240
- <i>Vyjádřil jsem se jasně?</i>
- Ano. Rozumím.

11
00:00:29,880 --> 00:00:32,720
{\an8}FRANCOUZŠTÍ CHLÁPCI

12
00:00:35,640 --> 00:00:37,120
Nějakou najdeme.

13
00:00:54,000 --> 00:00:56,000
Jestli mé neteři zkřivíš vlas…

14
00:00:56,080 --> 00:00:59,280
Ne! Nebojte se. Dali jsme jí prášky.

15
00:00:59,360 --> 00:01:00,520
Tak co chceš?

16
00:01:01,040 --> 00:01:02,040
Co?

17
00:01:02,120 --> 00:01:04,240
Co chceš výměnou za neteř?

18
00:01:05,560 --> 00:01:07,440
Ženu, co držíte jako rukojmí.

19
00:01:08,480 --> 00:01:11,000
- Jo?
- Nechte ji jít a vrátíme vám neteř.

20
00:01:16,600 --> 00:01:17,880
Máme báječný tým.

21
00:01:17,960 --> 00:01:20,320
- Výtečně ho vedete.
- Děkuji, Claude.

22
00:01:20,400 --> 00:01:22,640
Vincente? Pojď sem.

23
00:01:23,320 --> 00:01:26,680
„Malé město, velká budoucnost.“
Moc se mi to líbí. Výborné.

24
00:01:26,760 --> 00:01:28,560
........