1
00:00:02,600 --> 00:00:04,080
To jsou peníze pana Hermanna?

2
00:00:04,560 --> 00:00:06,640
Co s nimi budeme dělat, když je teď mrtvý?

3
00:00:06,720 --> 00:00:08,800
<i>Nevím. „Marat Milankovic.“</i>

4
00:00:08,880 --> 00:00:11,200
- Fakt řekl „Marat Milankovic“?
- Jo.

5
00:00:11,800 --> 00:00:12,960
To mi něco připomíná.

6
00:00:13,040 --> 00:00:15,880
Ten chlap, co o něm mluvila pan Jaques,
než umřela.

7
00:00:16,600 --> 00:00:19,040
No, pak asi potřebujeme pistoli.

8
00:00:19,640 --> 00:00:21,720
- Co?
- Podívej se do přihrádky spolujezdce.

9
00:00:27,760 --> 00:00:29,440
Co to tady dělá?

10
00:00:30,160 --> 00:00:33,160
„Na projekt dohlíží Manon Hermannová,
dcera Clauda Beckera.“

11
00:00:33,240 --> 00:00:35,760
Do prdele. Je to Beckerova dcera.

12
00:00:46,000 --> 00:00:47,400
Takže to je buď to, nebo…

13
00:00:51,720 --> 00:00:52,720
Co?

14
00:00:53,240 --> 00:00:54,240
To je všechno.

15
00:00:59,960 --> 00:01:02,160
Myslel si, že skříňka má velkou cenu.

16
00:01:03,240 --> 00:01:04,240
Prodal ji.

17
00:01:05,600 --> 00:01:06,720
Pojď sem, miláčku.

18
00:01:12,040 --> 00:01:14,080
Nemůžou vědět, co je v ní.

19
00:01:15,240 --> 00:01:16,480
Nemůže být tak zle.

20
00:01:16,560 --> 00:01:18,320
Přestaň. Dostaň ji zpátky.

21
00:01:19,440 --> 00:01:21,640
Utopil jsem v tom projektu příliš peněz.

22
00:01:21,720 --> 00:01:23,160
Hned ji dostaň zpět.

23
00:01:24,760 --> 00:01:26,320
- Ale já myslela…
- Tady myslím já.

24
00:01:27,840 --> 00:01:29,680
Máš problém a musíš ho vyřešit.
........