1
00:01:07,585 --> 00:01:09,058
<i>Násilí...</i>

2
00:01:14,881 --> 00:01:16,321
<i>Tyranie...</i>

3
00:01:20,097 --> 00:01:21,346
<i>Intriky...</i>

4
00:01:24,865 --> 00:01:26,242
<i>Moc...</i>

5
00:01:28,929 --> 00:01:31,613
<i>Po smrti českého krále</i>

6
00:01:31,713 --> 00:01:34,332
<i>a císaře svaté říše římské Karla IV.</i>

7
00:01:34,432 --> 00:01:37,726
<i>se vše změnilo k horšímu.</i>

8
00:01:38,346 --> 00:01:41,694
<i>Temnota se začala šířit
a velká část Evropy</i>

9
00:01:41,794 --> 00:01:43,586
<i>se propadla do chaosu.</i>

10
00:01:48,563 --> 00:01:50,853
<i>Kontinent zachvátila válka,</i>

11
00:01:51,160 --> 00:01:53,039
<i>mor a hladomor.</i>

12
00:01:54,274 --> 00:01:58,557
<i>Katolická církev se také dostala
do takového chaosu,</i>

13
00:01:58,657 --> 00:02:01,026
<i>že byli zvoleni dva papežové.</i>

14
00:02:01,505 --> 00:02:04,414
<i>Jeden v Římě a druhý pod ochranou</i>

15
00:02:04,514 --> 00:02:07,346
<i>francouzského krále v Avignonu.</i>

16
00:02:11,586 --> 00:02:14,078
<i>Právní stát může obnovit pouze</i>

17
00:02:14,178 --> 00:02:16,672
<i>korunovace nového císaře.</i>

18
00:02:19,560 --> 00:02:21,539
<i>Ale prvorozený syn Karla IV.,</i>

19
00:02:21,640 --> 00:02:24,765
<i>český král Václav,
který k tomu byl vybrán,</i>

20
00:02:24,865 --> 00:02:27,105
<i>se topí v dluzích.</i>

21
00:02:28,770 --> 00:02:32,541
<i>Může být korunován
pouze v Římě papežem.</i>

22
00:02:32,641 --> 00:02:36,158
<i>A všichni, kdo podporovali
druhého papeže ve Francii,</i>

23
00:02:36,284 --> 00:02:41,426
<i>se nyní snaží za každou cenu
zabránit jeho korunovaci.</i>

24
00:03:10,242 --> 00:03:11,489
........