1
00:00:05,200 --> 00:00:09,519
Podle skutečných událostí.

2
00:00:09,599 --> 00:00:15,279
Přestože zobrazené události
vypadají skoro neuvěřitelně...

3
00:00:15,960 --> 00:00:20,800
... jsou většinou pravdivé.

4
00:00:20,879 --> 00:00:25,359
KVĚTEN 1941
KDESI V EGYPTSKÉ POUŠTI

5
00:00:53,640 --> 00:00:57,000
{\an8}PODLE KNIHY BENA MCINTYREA
SAS - ROGUE HEROES

6
00:01:57,879 --> 00:02:01,439
Dochází mi benzín,
ostatní na tom budou stejně.

7
00:02:02,000 --> 00:02:04,400
Žádám o svolení doplnit palivo.

8
00:02:07,400 --> 00:02:11,319
Do Tobrúku je to 190 km,
musíme dotankovat.

9
00:02:12,560 --> 00:02:15,039
Ano, vím.

10
00:02:15,960 --> 00:02:20,000
Ano.
Pane, měl byste dát rozkaz, aby...

11
00:02:24,159 --> 00:02:25,960
Řekněte mi, prosím,

12
00:02:26,919 --> 00:02:31,319
že jsme s sebou vzali dost benzínu.

13
00:02:36,759 --> 00:02:38,680
V podstatě nevzali.

14
00:02:40,039 --> 00:02:44,520
Sledoval jsem ručičku paliva,
jak se nevyhnutelně blíží k nule,

15
00:02:45,159 --> 00:02:47,960
a došlo mi, že je to tak, že...

16
00:02:48,879 --> 00:02:52,560
že kolona dostala benzín

17
00:02:53,439 --> 00:02:56,240
na cestu dlouhou 500 km.

18
00:02:58,080 --> 00:03:04,560
Ano, ale z Káhiry do Tobrúku
je to 500 mil, starouši.

19
00:03:06,120 --> 00:03:07,560
Jistě.

20
00:03:08,919 --> 00:03:13,840
Jenomže v dopravní sekci
jsou Francouzi.

21
00:03:14,680 --> 00:03:17,479
Francouzi. Aha. To bude tím.

22
00:03:23,520 --> 00:03:27,199
Takže do Tobrúku nedojedeme
a obklíčení se neuvolní

23
00:03:27,280 --> 00:03:29,400
........