1
00:01:01,910 --> 00:01:03,050
Podívej,

2
00:01:03,536 --> 00:01:05,276
jak chodí na očích.

3
00:01:06,620 --> 00:01:08,400
Ničeho se nebojí.

4
00:01:13,303 --> 00:01:14,623
Viděl jsi, odkud střílel?

5
00:01:17,250 --> 00:01:18,361
Viděl.

6
00:01:18,461 --> 00:01:19,721
Dostaneš ho?

7
00:01:23,673 --> 00:01:25,762
Nejsem si jistý, soudruhu poručíku.

8
00:01:25,862 --> 00:01:27,862
Ale mohu to zkusit.

9
00:01:29,800 --> 00:01:30,953
Nech toho,

10
00:01:31,053 --> 00:01:32,566
jen se prozradíš.

11
00:01:34,593 --> 00:01:36,273
Ti parchanti mají nervy.

12
00:01:38,253 --> 00:01:40,256
Vědí,
že nemáme čím odpovědět.

13
00:01:41,633 --> 00:01:44,200
Možná nechat Ivaniče střílet

14
00:01:45,179 --> 00:01:46,253
z kulometu.

15
00:01:48,226 --> 00:01:49,333
Ne,

16
00:01:50,152 --> 00:01:51,840
kulometčík je pro ně

17
00:01:52,252 --> 00:01:53,786
docela snadný cíl.

18
00:01:54,230 --> 00:01:56,285
Všechny naše odstřelovače zlikvidovali.

19
00:01:56,499 --> 00:01:58,574
Ne všechny, soudruhu poručíku.

20
00:01:59,723 --> 00:02:02,333
To, že Gurjanove,
znáš dobře teorii,

21
00:02:02,526 --> 00:02:04,419
z tebe ještě nedělá odstřelovače.

22
00:02:10,009 --> 00:02:11,409
Dobře, nebuď naštvaný.

23
00:02:12,263 --> 00:02:13,633
Brzy nás doplní.

24
00:02:15,853 --> 00:02:17,253
A odstřelovači budou.

25
00:03:28,799 --> 00:03:30,369
........