1
00:00:47,256 --> 00:00:51,635
LONDÝN – WEST END 1953

2
00:01:01,895 --> 00:01:04,815
{\an8}Pasca na myši <i>od Agathy Christie.</i>

3
00:01:05,858 --> 00:01:09,570
{\an8}<i>Podľa môjho názoru ide
o druhoradú záhadnú vraždu.</i>

4
00:01:11,196 --> 00:01:13,532
{\an8}<i>Niežeby som to videl, rozumiete.</i>

5
00:01:13,699 --> 00:01:15,367
<i>Ale je to záhada.</i>

6
00:01:15,534 --> 00:01:17,578
<i>Videli ste jednu, videli ste všetky.</i>

7
00:01:20,163 --> 00:01:21,582
<i>Poznáte to.</i>

8
00:01:21,748 --> 00:01:26,044
<i>Nekonečný prológ, v ktorom
sa predstavia všetci kľúčoví hráči.</i>

9
00:01:26,211 --> 00:01:28,130
<i>Získate predstavu
o svete, v ktorom žijú...</i>

10
00:01:29,047 --> 00:01:32,509
<i>a potom je najnesympatickejšia
postava vyradená.</i>

11
00:01:32,676 --> 00:01:34,261
Došlo k vražde?

12
00:01:34,845 --> 00:01:37,139
<i>Na scénu vstúpi
svetom unavený detektív,</i>

13
00:01:38,056 --> 00:01:40,726
<i>ktorý sa porozhliadne okolo.</i>

14
00:01:41,476 --> 00:01:43,729
<i>Rozpráva sa so svedkami.
Niekoľkokrát zle odbočí.</i>

15
00:01:43,896 --> 00:01:45,689
TELEGRAM. DORUČENIE ZDARMA.
PETULA SPENCEROVÁ

16
00:01:45,856 --> 00:01:48,650
<i>A potom zhromaždí
všetkých podozrivých v salóne...</i>

17
00:01:48,817 --> 00:01:53,363
<i>ukáže prstom na toho najmenej
pravdepodobného, pretože ten chlap...</i>

18
00:01:53,530 --> 00:01:54,990
<i>Neviem...</i>

19
00:01:55,157 --> 00:01:56,783
<i>zaviaže si šnúrky.</i>

20
00:01:56,950 --> 00:02:00,996
Teraz, keď ste videli našu hru,
ste spolupáchateľom vraždy.

21
00:02:01,413 --> 00:02:04,750
A preto vás prosíme, nezabúdajte,

22
00:02:04,917 --> 00:02:07,628
že je vo vašom záujme,

23
00:02:07,794 --> 00:02:10,923
........