1
00:00:04,263 --> 00:00:07,391
Ohlas se, ohlas se, jedna, tři.
Volám Kamioňáckou mamku.

2
00:00:07,807 --> 00:00:10,185
Tady Blikající hvězdička. Slyšíš?

3
00:00:12,145 --> 00:00:14,815
<i>Slyším, Blikající hvězdičko.</i>
<i>Tady Kamioňácká mamka.</i>

4
00:00:14,898 --> 00:00:17,358
<i>Poslouchám rádio</i>
<i>a jsem na cestě do Hogtownu.</i>

5
00:00:17,443 --> 00:00:19,110
<i>Jaká je situace, slečinko?</i>

6
00:00:19,194 --> 00:00:20,903
Jde o Bernice, mami.

7
00:00:21,613 --> 00:00:23,614
Nemůžu ji nikde najít.

8
00:00:24,450 --> 00:00:26,910
<i>Řekla jsi bratrovi,</i>
<i>ať ti pomůže hledat, zlato?</i>

9
00:00:26,993 --> 00:00:30,539
Ano. Můžeš mi ji přijít domů
pomoct hledat, prosím?

10
00:00:30,998 --> 00:00:32,707
Moc mi chybí.

11
00:00:32,791 --> 00:00:36,419
<i>Carrie, miláčku,</i>
<i>naše rodina ten šek potřebuje.</i>

12
00:00:36,503 --> 00:00:38,380
<i>Chápeš, co to znamená, že?</i>

13
00:00:38,463 --> 00:00:41,632
-Ano.
<i>-Za pár dní budu doma.</i>

14
00:00:41,717 --> 00:00:44,093
<i>Do té doby musíš být velká holka.</i>

15
00:00:44,178 --> 00:00:45,596
<i>Můžeš to pro mamku udělat?</i>

16
00:00:46,179 --> 00:00:47,430
Dobře.

17
00:00:48,181 --> 00:00:49,515
Budu velká holka.

18
00:00:49,599 --> 00:00:51,143
<i>To je moje hvězdička.</i>

19
00:00:51,226 --> 00:00:53,728
<i>Dobře se vyspi.</i>
<i>Kamioňácká mamka končí.</i>

20
00:00:54,103 --> 00:00:56,065
Blikající hvězdička končí.

21
00:01:18,377 --> 00:01:19,630
Bernice!

22
00:01:21,548 --> 00:01:22,674
Chyběla jsi mi.

23
00:01:26,011 --> 00:01:27,845
Myslela jsem, že tě nikdy nenajdu.

........