1
00:00:14,681 --> 00:00:17,267
Tony Almeida z PTO nás
právě informoval

2
00:00:17,267 --> 00:00:21,146
že nedokázali zabavit ten
virus v Mexiku.

3
00:00:21,146 --> 00:00:23,232
Ten Amador,
kde je teď?

4
00:00:23,232 --> 00:00:26,026
Poslední domněnky znějí, že
Amador má ten virus a,

5
00:00:26,026 --> 00:00:28,070
má namířeno zpět do Los Angeles.

6
00:00:28,153 --> 00:00:30,239
Nechám tě žít,
řekni mi co víš.

7
00:00:30,239 --> 00:00:32,783
Vždycky když Amador dělal obchody na
západním pobřeží,

8
00:00:32,783 --> 00:00:35,327
tak hodně spolupracoval s
mužem, jehož jméno je Alvers.

9
00:00:35,327 --> 00:00:37,996
Jak Amador kontaktuje toho Alverse?

10
00:00:38,080 --> 00:00:39,665
Nevím.
Nikdy sem ho nepotkala.

11
00:00:41,834 --> 00:00:42,835
Ano?

12
00:00:42,876 --> 00:00:44,336
Marcusi, to jsem já.

13
00:00:44,336 --> 00:00:45,838
Budu tam za hodinu.

14
00:00:45,963 --> 00:00:46,880
Máš ten virus?

15
00:00:46,880 --> 00:00:48,131
Ano.

16
00:00:48,131 --> 00:00:49,132
Buď připraven.

17
00:00:49,132 --> 00:00:50,133
Budu.

18
00:00:50,717 --> 00:00:52,469
Musím vidět Julii Millikenovou.

19
00:00:52,469 --> 00:00:55,639
Ne. Nechci, abys dnes v noci
chodila někam, kde je ona nebo Alan.

20
00:00:55,639 --> 00:00:57,182
Myslíš si, že se tě bojím?

21
00:00:57,182 --> 00:00:58,433
Julie...

22
00:00:58,600 --> 00:00:59,852
Moje prášky.

23
00:01:01,728 --> 00:01:02,896
Ne, nedělej to.
........