1
00:01:09,750 --> 00:01:14,916
Můj policista

2
00:01:15,375 --> 00:01:20,875
{\an8}<i>Máš tu svěží, něžné políbení</i>

3
00:01:22,625 --> 00:01:27,250
{\an8}<i>Přidáš kradmé noční snění</i>

4
00:01:30,125 --> 00:01:33,458
<i>Je tu ona, je tu on</i>

5
00:01:33,541 --> 00:01:36,916
<i>Radost i žal</i>

6
00:01:37,000 --> 00:01:42,333
{\an8}<i>Takové vzpomínky jsou</i>

7
00:01:44,500 --> 00:01:48,125
{\an8}<i>Pak přidej zvony svatební</i>

8
00:01:48,208 --> 00:01:51,875
{\an8}<i>Dům, kde milenci dlí</i>

9
00:01:51,958 --> 00:01:56,500
<i>Tři děti tomu dají říz</i>

10
00:01:59,666 --> 00:02:01,250
{\an8}PŘEPRAVA PACIENTŮ

11
00:02:01,333 --> 00:02:06,291
{\an8}<i>Zamíchej dny, jak jdou</i>
<i>Jaké chutě zůstanou</i>

12
00:02:06,375 --> 00:02:12,125
<i>Tyhle sny si oblíbíš</i>

13
00:02:13,375 --> 00:02:17,541
<i>Požehnání shůry obdržíš</i>

14
00:02:20,291 --> 00:02:25,083
<i>S láskou vždy žij a uvidíš</i>

15
00:02:27,916 --> 00:02:29,916
<i>Jeden muž, jedna žena, jedna láska</i>

16
00:02:30,000 --> 00:02:32,041
{\an8}ZDRAVOTNÍ SLUŽBA SUSSEXSKÉHO POBŘEŽÍ

17
00:02:32,791 --> 00:02:35,041
-Mohu pomoct?
-Nechte to na nás.

18
00:02:35,125 --> 00:02:36,166
Jasně.

19
00:02:36,250 --> 00:02:40,291
<i>Takové vzpomínky jsou</i>

20
00:02:41,208 --> 00:02:43,875
A je to, pane Hazelwoode.

21
00:02:43,958 --> 00:02:47,125
Máte tu pěkné místečko.

22
00:02:47,208 --> 00:02:48,833
A s výhledem na moře.

23
00:02:49,875 --> 00:02:50,875
Jste zdravotní sestra?

24
00:02:52,250 --> 00:02:53,791
Učitelka.

25
00:02:53,875 --> 00:02:55,666
........