1
00:00:52,552 --> 00:00:56,557
{\an8}<i>ZÁPADNÍ AFRIKA</i>

2
00:00:54,129 --> 00:00:56,557
<i>1823</i>

3
00:00:59,193 --> 00:01:03,272
{\an8}<i>Africké Dahomejské království
se nachází na křižovatce.</i>

4
00:01:03,764 --> 00:01:07,609
{\an8}<i>Vládu právě převzal nový král Ghezo.

5
00:01:07,810 --> 00:01:10,195
{\an8}<i>Jejich nepřítel, království Oyo,</i>

6
00:01:10,195 --> 00:01:13,073
{\an8}<i>spojil svoje síly s lidmi kmene Mahi,</i>

7
00:01:13,073 --> 00:01:15,010
{\an8}<i>aby zpustošil dahomejské vesnice

8
00:01:15,034 --> 00:01:18,371
{\an8}<i>a prodal zajatce
evropským otrokářům</i>

9
00:01:18,829 --> 00:01:24,376
{\an8}<i>a tím oba národy uvrhl
do začarovaného kruhu obchodu s otroky.</i>

10
00:01:24,376 --> 00:01:28,046
{\an8}<i>Mocný národ Oyo
má nové zbraně a koně,</i>

11
00:01:28,046 --> 00:01:32,634
{\an8}<i>ale mladý král Ghezo
má vlastní děsivou zbraň.</i>

12
00:01:32,793 --> 00:01:37,556
{\an8}<i>Elitní armádu bojovnic,
známých jako Agojie,</i>

13
00:01:37,881 --> 00:01:41,184
{\an8}<i>pod velením generálky Naniscy.</i>

14
00:01:41,218 --> 00:01:48,942
{\an8}<i>Tyto bojovnice jsou teď to jediné,
co stojí mezi zničením kmenů Oyo a Dahomejci.</i>

15
00:01:49,768 --> 00:01:53,022
{\an8}<i>VESNICE MAHIŮ</i>

16
00:02:03,135 --> 00:02:04,135
Ticho!

17
00:02:16,610 --> 00:02:19,901
Nic tam není.
Bojíš se zbytečně.

18
00:02:51,660 --> 00:02:52,673
Blázni.

19
00:03:20,300 --> 00:03:22,244
Agojie!
Agoj...

20
00:03:23,236 --> 00:03:24,236
Agojie!

21
00:04:10,167 --> 00:04:11,167
Ne!

22
00:04:30,303 --> 00:04:33,857
Kde jsou zajatci?
Kde jsou naši lidé?

23
00:04:33,857 --> 00:04:36,360
........