1
00:00:12,540 --> 00:00:20,940
<i>PŘED ŠESTI LETY</i>

2
00:00:28,640 --> 00:00:30,600
Poslouchej mě, Elliote.

3
00:00:32,550 --> 00:00:33,920
Poslouchej.

4
00:00:37,380 --> 00:00:40,020
Nenech se tím zničit.

5
00:00:43,540 --> 00:00:47,820
Pokud máš pocit, že ztrácíš
cestu, jsem tu pro tebe.

6
00:00:50,400 --> 00:00:51,600
Slibuju.

7
00:01:47,040 --> 00:01:48,560
Ještě není konec.

8
00:01:50,880 --> 00:01:52,400
Vyslali jsme zprávu,

9
00:01:53,200 --> 00:01:55,740
ale teď
jsme nejzranitelnější.

10
00:03:11,810 --> 00:03:13,920
Víte, o kolik jsme přišli?

11
00:03:14,760 --> 00:03:16,020
Produkt.

12
00:03:16,620 --> 00:03:17,700
Muži.

13
00:03:18,420 --> 00:03:19,600
Zbraně.

14
00:03:20,160 --> 00:03:22,160
Můžem je nahradit.

15
00:03:24,440 --> 00:03:28,160
Za čí peníze, Kobo?
Za Vaše?

16
00:03:29,540 --> 00:03:36,420
Sean Wallace a ti zasraní
Kurdové zmrvili celý náš podnik.

17
00:03:37,310 --> 00:03:40,940
Ještě ani nevíme,
kde všude nás zranili.

18
00:03:42,270 --> 00:03:44,780
Natož jak zastavit krvácení.

19
00:03:46,620 --> 00:03:56,020
A moc, respekt. Kolik nám z
toho všeho Sean Wallace vzal?

20
00:03:56,100 --> 00:03:58,440
Se Seanem Wallacem
si nedělejte starosti.

21
00:03:58,740 --> 00:04:03,360
Neměl bych.
To je vaše práce.

22
00:04:05,940 --> 00:04:10,120
Svůj hněv musíte směřovat
jinam než ke mně.

23
00:04:11,360 --> 00:04:14,340
Tohle se stalo
........