1
00:01:53,260 --> 00:01:54,520
<i>Mami?</i>

2
00:01:59,440 --> 00:02:00,540
Mami?

3
00:02:12,220 --> 00:02:13,400
Mami!

4
00:02:47,680 --> 00:02:51,020
<i>Několik podezřelých úmrtí
otřáslo finančními institucemi</i>

5
00:02:51,080 --> 00:02:54,200
<i>v Jakartě, Frankfurtu a Abú Zabí.</i>

6
00:02:54,260 --> 00:02:57,330
<i>Všech šest obětí zastávalo
vysoké manažerské pozice,</i>

7
00:02:57,380 --> 00:03:01,380
<i>ačkoli zatím nebyla oznámena
žádná souvislost mezi těmito úmrtími.</i>

8
00:03:01,474 --> 00:03:04,833
<i>Policie všech tří
zemí spolupracuje...</i>

9
00:03:16,000 --> 00:03:18,620
Vypadáte vystresovaně, Asife.

10
00:03:20,620 --> 00:03:22,060
Kde jste byl?

11
00:03:22,760 --> 00:03:24,180
Došlo k úniku dat.

12
00:03:25,060 --> 00:03:27,140
Musel to být Sean Wallace.

13
00:03:28,040 --> 00:03:29,940
Proč je ještě naživu?

14
00:03:48,900 --> 00:03:54,020
Práce pro investory
nikomu neprospívala.

15
00:03:54,080 --> 00:03:59,000
Proto jsme si se Seanem
naplánovali něco svýho.

16
00:04:01,100 --> 00:04:03,120
Londýn teď patří nám.

17
00:04:03,760 --> 00:04:05,820
Ale chceme vám
nabídnout jeho část.

18
00:04:08,920 --> 00:04:13,550
Budete mít volnou ruku při
dodávání veškerého zboží do města.

19
00:04:15,520 --> 00:04:19,160
Na oplátku chceme přístup
k vaší síti a infrastruktuře.

20
00:04:19,220 --> 00:04:23,300
Všichni se chceme zbavit
těchto velmi bohatých lidí.

21
00:04:26,140 --> 00:04:27,680
Možná ano...

22
00:04:28,380 --> 00:04:31,740
ale já nebudu spolupracovat s člověkem,
který pomohl zabít mého syna.

23
........