1
00:01:22,291 --> 00:01:23,827
<i>Násilí...</i>

2
00:01:29,899 --> 00:01:31,401
<i>Tyranie...</i>

3
00:01:35,338 --> 00:01:36,640
<i>Intriky...</i>

4
00:01:40,309 --> 00:01:41,745
<i>Moc...</i>

5
00:01:44,547 --> 00:01:47,346
<i>Po smrti českého krále</i>

6
00:01:47,450 --> 00:01:50,181
<i>a císaře svaté říše římské Karla IV.</i>

7
00:01:50,285 --> 00:01:53,720
<i>se vše změnilo k horšímu.</i>

8
00:01:54,366 --> 00:01:57,857
<i>Temnota se začala šířit
a velká část Evropy</i>

9
00:01:57,961 --> 00:01:59,830
<i>se propadla do chaosu.</i>

10
00:02:05,020 --> 00:02:07,407
<i>Kontinent zachvátila válka,</i>

11
00:02:07,727 --> 00:02:09,687
<i>mor a hladomor.</i>

12
00:02:10,974 --> 00:02:15,440
<i>Katolická církev se také dostala
do takového chaosu,</i>

13
00:02:15,545 --> 00:02:18,015
<i>že byli zvoleni dva papežové.</i>

14
00:02:18,514 --> 00:02:21,548
<i>Jeden v Římě a druhý pod ochranou</i>

15
00:02:21,652 --> 00:02:24,605
<i>francouzského krále v Avignonu.</i>

16
00:02:29,026 --> 00:02:31,624
<i>Právní stát může obnovit pouze</i>

17
00:02:31,729 --> 00:02:34,329
<i>korunovace nového císaře.</i>

18
00:02:37,340 --> 00:02:39,404
<i>Ale prvorozený syn Karla IV.,</i>

19
00:02:39,509 --> 00:02:42,768
<i>český král Václav,
který k tomu byl vybrán,</i>

20
00:02:42,872 --> 00:02:45,208
<i>se topí v dluzích.</i>

21
00:02:46,944 --> 00:02:50,876
<i>Může být korunován
pouze v Římě papežem.</i>

22
00:02:50,980 --> 00:02:54,647
<i>A všichni, kdo podporovali
druhého papeže ve Francii,</i>

23
00:02:54,779 --> 00:03:00,140
<i>se nyní snaží za každou cenu
zabránit jeho korunovaci.</i>

24
00:03:30,187 --> 00:03:31,487
........