1
00:00:23,239 --> 00:00:24,280
<i>Bez tebe</i>

2
00:00:25,039 --> 00:00:26,359
<i>by mě zabili</i>

3
00:00:27,879 --> 00:00:29,120
<i>hned na začátku.</i>

4
00:00:33,760 --> 00:00:34,800
<i>Tak jsme se poznali.</i>

5
00:00:36,679 --> 00:00:39,079
<i>Proto jsme se poznali.</i>

6
00:00:41,079 --> 00:00:43,280
<i>Bylo to psáno ve hvězdách.</i>

7
00:00:45,640 --> 00:00:48,479
<i>A my ve hvězdy věřili.</i>

8
00:00:50,840 --> 00:00:52,600
<i>Ty a já.</i>

9
00:01:02,359 --> 00:01:04,320
<i>Tam venku onehdy</i>

10
00:01:05,640 --> 00:01:07,759
<i>nezáleželo, odkud jsme přišli.</i>

11
00:01:08,479 --> 00:01:10,000
<i>Z Evropy, z Ruska.</i>

12
00:01:11,159 --> 00:01:13,120
<i>Od přistání na Plymouth Rock</i>

13
00:01:13,200 --> 00:01:15,959
<i>jste nás všechny brali stejně.</i>

14
00:01:16,040 --> 00:01:19,159
<i>Byli jsme pro vás Angličani.</i>

15
00:01:24,400 --> 00:01:25,640
<i>Je až úsměvné,</i>

16
00:01:26,519 --> 00:01:28,000
<i>že po všech těch letech</i>

17
00:01:29,239 --> 00:01:32,239
<i>si vzpomenu na jediné slovo.</i>

18
00:01:33,359 --> 00:01:34,599
<i>Slovo kmene Póní.</i>

19
00:01:36,079 --> 00:01:37,079
<i>Tvé slovo.</i>

20
00:01:46,400 --> 00:01:48,239
<i>"Ponesu si tě v srdci."</i>

21
00:01:52,040 --> 00:01:53,280
<i>Během těch let</i>

22
00:01:56,040 --> 00:01:58,319
<i>jsem chtěla zabít muže,</i>

23
00:01:59,280 --> 00:02:01,120
<i>který mi zabil dítě.</i>

24
00:02:02,760 --> 00:02:04,799
<i>Ty jsi chtěl zpátky svou zemi,</i>

25
00:02:06,079 --> 00:02:08,079
<i>kterou ti ukradli.</i>

........