1
00:00:58,963 --> 00:01:08,567
slovenské titulky: blinkity

2
00:01:12,238 --> 00:01:14,373
Choď spať.

3
00:01:14,575 --> 00:01:15,974
Nie som ešte unavený.

4
00:01:17,410 --> 00:01:18,644
V poriadku.

5
00:01:20,046 --> 00:01:22,581
Tak si porozprávame príbeh.

6
00:01:22,583 --> 00:01:24,683
Môžem začať?
Áno.

7
00:01:27,720 --> 00:01:30,389
Kde bolo, tam bolo,
bola raz jedna dedina,

8
00:01:30,391 --> 00:01:31,990
ktorú jej obyvatelia
opustili...

9
00:01:34,627 --> 00:01:36,261
Dokonca aj potkany odišli.

10
00:01:36,263 --> 00:01:39,198
Aj potkany odišli.

11
00:01:39,200 --> 00:01:43,168
Dedina stíchla
a zostala opustená, rok čo rok.

12
00:01:44,370 --> 00:01:46,438
<i>Dážď búšil do ulíc,</i>

13
00:01:46,440 --> 00:01:50,075
<i>akoby chcel zmyť
každú ľudskú stopu.</i>

14
00:01:50,077 --> 00:01:55,581
<i>Keď potkany zmizli,
nad dedinou sa začali rojiť vtáky.</i>

15
00:01:55,583 --> 00:02:00,219
<i>Bolo ich tak veľa,
že takmer zakryli nebo.</i>

16
00:02:00,221 --> 00:02:02,621
<i>A bola noc, dlhá celý deň.</i>

17
00:02:04,057 --> 00:02:07,459
<i>No potom,</i>
<i>z jedného malého domčeka...</i>

18
00:02:07,461 --> 00:02:10,762
<i>váhavo vyšiel malý chlapec.</i>

19
00:02:10,764 --> 00:02:15,134
<i>Jediný, čo sa omeškal.</i>

20
00:02:20,947 --> 00:02:26,934
PRÍBEH LÁSKY A TEMNOTY

21
00:02:31,284 --> 00:02:34,820
<i>Moja matka mala 38 rokov,
keď zomrela.</i>

22
00:02:37,257 --> 00:02:41,426
<i>Dnes, v mojom veku,
by som mohol byť jej otcom.</i>

23
00:02:43,263 --> 00:02:46,265
........