1
00:00:15,380 --> 00:00:19,420
<i>O TÝDEN POZDĚJI</i>

2
00:00:36,980 --> 00:00:38,560
Jsou to oni?

3
00:01:03,780 --> 00:01:05,320
Proč se otáčí?

4
00:04:06,200 --> 00:04:07,160
Luane.

5
00:04:07,540 --> 00:04:10,460
<i>Hotovo.
Máme Asifův heroin.</i>

6
00:04:10,940 --> 00:04:13,380
<i>Celých 140 milionů.</i>

7
00:04:24,960 --> 00:04:27,600
<i>Víš, jaký to je
být bezmocný.</i>

8
00:04:30,040 --> 00:04:33,880
Být pěšákem v cizí hře.

9
00:04:36,280 --> 00:04:41,420
To, co tě nutí dělat, jen
aby měli něco jako život.

10
00:04:42,240 --> 00:04:44,200
<i>Tohle byl jediný život,
který můj táta znal.</i>

11
00:04:45,770 --> 00:04:51,060
Večer co večer
zápasil za peníze.

12
00:04:51,140 --> 00:04:52,060
<i>Elliote.</i>

13
00:04:53,600 --> 00:04:55,080
Co vždycky říkám?

14
00:04:56,300 --> 00:04:57,860
Pěšáci nemůžou být králové.

15
00:04:59,960 --> 00:05:02,920
<i>Byl to můj táta,
tak jsem mu věřil,</i>

16
00:05:02,960 --> 00:05:05,780
<i>ale trvalo mi roky,
než jsem to pochopil.</i>

17
00:05:06,680 --> 00:05:08,700
<i>Dodávalo mu to
pocit důstojnosti.</i>

18
00:05:10,400 --> 00:05:13,900
<i>Ale... já to
nedokázal přijmout.</i>

19
00:05:14,460 --> 00:05:16,200
<i>Potřeboval jsem to vědět.</i>

20
00:05:22,600 --> 00:05:24,180
Jaké to je...

21
00:05:25,420 --> 00:05:26,720
být králem?

22
00:05:56,620 --> 00:05:58,480
- Ano?
- <i>Seane?</i>

23
00:05:58,940 --> 00:06:01,240
........