1
00:00:00,800 --> 00:00:02,800
V minulých dílech Supernatural.
/ PŘED 22 LETY /

2
00:00:02,900 --> 00:00:04,000
Sammie?

3
00:00:04,500 --> 00:00:06,700
Vem bratra a utíkej pryč!
Utíkej!

4
00:00:07,200 --> 00:00:09,500
/ JEJICH MATKA ZEMŘELA
ZA ZÁHADNÝCH OKOLNOSTÍ /

5
00:00:09,900 --> 00:00:12,200
/ TEĎ DVA BRATŘI... /
Táta odjel na lov...

6
00:00:12,200 --> 00:00:13,600
a neobjevil se doma už několik dní.

7
00:00:14,100 --> 00:00:16,800
/ JSOU NA CESTĚ ZA ODPOVĚDMI /

8
00:00:17,700 --> 00:00:18,700
To je tátův deník.

9
00:00:18,700 --> 00:00:20,700
Zdá se mi že chce,
abysme převzali jeho úkoly.

10
00:00:20,800 --> 00:00:22,800
Zachraňovali lidi,
lovily potvory.

11
00:00:23,000 --> 00:00:24,000
Rodinný podnik.

12
00:00:24,800 --> 00:00:26,000
Musím najít tátu.

13
00:00:26,300 --> 00:00:28,000
To je jediná věc, na kterou myslím.

14
00:00:30,800 --> 00:00:32,200
SSSCZG uvádí
Supernatural - 115 - The Benders
THE BENDERS

15
00:00:32,200 --> 00:00:33,700
SSSCZG uvádí
Supernatural - 115 - The Benders
THE BENDERS

16
00:00:33,700 --> 00:00:34,000
SSSCZG uvádí
Supernatural - 115 - The Benders
THE BENDERS

17
00:00:35,300 --> 00:00:39,600
HIBBING,
VE STÁTĚ MINNESOTA.

18
00:01:56,600 --> 00:02:00,100
Vím, že jen děláte svoji práci,
ale policie tady vyšetřuje už celý týden.

19
00:02:00,100 --> 00:02:02,700
Nechápu, proč by jsme to měli podstupovat znovu.

20
00:02:02,700 --> 00:02:05,500
Čím častěji vyprávím ten příběh,
tím více tomu začínám věřit.

21
00:02:05,500 --> 00:02:10,500
Paní McKayová, my víme,
že jste mluvila s místními orgány.

........