1
00:00:36,560 --> 00:00:43,796
<i>Dávno před Římem, před Babylonem,
před pyramidami, tu byl Kahndaq.</i>

2
00:00:43,821 --> 00:00:47,264
KAHNDAQ, 2600 před Kristem.

3
00:00:50,510 --> 00:00:52,914
<i>Jakožto první samosprávní celek na Zemi,</i>

4
00:00:52,938 --> 00:00:55,937
byl Kahndaq centrem moci a osvícení.

5
00:00:55,982 --> 00:00:57,811
<i>Po celá staletí vzkvétal.</i>

6
00:01:03,583 --> 00:01:05,475
<i>Ale pak...</i>

7
00:01:09,580 --> 00:01:11,997
<i>Přišel král Ahk-Ton.</i>

8
00:01:12,235 --> 00:01:16,005
<i>Pomocí armády získal moc
a stal se tyranem.</i>

9
00:01:16,170 --> 00:01:18,893
<i>Podlehl těm nejtemnějším touhám.</i>

10
00:01:26,050 --> 00:01:27,930
<i>Posedlý temnou magií</i>

11
00:01:27,966 --> 00:01:32,721
<i>chtěl především ukovat Korunu Sabbac.</i>

12
00:01:36,195 --> 00:01:40,231
<i>Díky silám šesti démonů
starověkého světa</i>

13
00:01:40,436 --> 00:01:43,286
<i>by koruna učinila Ahk-Tona neporazitelným.</i>

14
00:01:43,362 --> 00:01:45,459
<i>Aby korunu vyrobil,
potřeboval Eternium.</i>

15
00:01:45,484 --> 00:01:49,234
<i>Vzácný minerál s magickými vlastnostmi,
který se nacházel pouze v Kahndagu.

16
00:01:49,500 --> 00:01:52,050
<i>Takže zotročil svůj vlastní lid...</i>

17
00:01:52,980 --> 00:01:56,019
<i>a přinutil ho kopat.</i>

18
00:02:14,637 --> 00:02:16,517
Eternium.

19
00:02:16,636 --> 00:02:17,636
Eternium.

20
00:02:17,661 --> 00:02:19,661
Eternium.

21
00:02:26,020 --> 00:02:28,420
<i>Zdálo se, že Kahndaq je
na pokraji zkázy.</i>

22
00:02:29,570 --> 00:02:31,440
<i>To, co potřeboval...</i>

23
00:02:31,465 --> 00:02:32,345
Nechte ho!

24
00:02:32,370 --> 00:02:33,370
........