1
00:00:12,140 --> 00:00:14,500
<i>O NĚKOLIK HODIN DŘÍVE</i>

2
00:02:53,500 --> 00:02:54,960
Nech ji.

3
00:03:00,580 --> 00:03:02,530
Nemůžeš se na ni
ani podívat, že ne?

4
00:03:10,900 --> 00:03:12,970
Víš, jak se k
němu Elliot dostal.

5
00:03:15,540 --> 00:03:17,440
Nelži mi, mami.

6
00:03:18,920 --> 00:03:20,760
Teď jde o Billyho.

7
00:03:22,600 --> 00:03:24,000
Co jsi udělala?

8
00:03:24,420 --> 00:03:25,180
Řekni pravdu.

9
00:03:25,220 --> 00:03:28,240
Billy našel Asifovu zásilku.

10
00:03:28,620 --> 00:03:30,900
A nemohla jsi mi to říct,
protože jsi to ukradl ty?

11
00:03:30,950 --> 00:03:32,640
Nikdy jsem
nechtěla Billymu ublížit!

12
00:03:32,800 --> 00:03:35,040
A tohle mi říkáš, když
támhle leží jeho zasraná ruka!

13
00:03:35,120 --> 00:03:36,600
Chránil jsem ho
a tebe!

14
00:03:36,660 --> 00:03:38,380
- Chránila nás!
- Před Kobou!

15
00:03:38,520 --> 00:03:40,940
Musela jsem převzít kontrolu,
protože ty jsi to nezvládnul.

16
00:03:41,340 --> 00:03:43,520
Prostě jsi nesnesla,
že jsem vyhrál.

17
00:03:43,560 --> 00:03:45,960
Nepotřeboval jsem tě.
To je to, co jsi nedokázal strávit.

18
00:03:46,020 --> 00:03:48,300
Seane, teď musíme
táhnout za jeden provaz.

19
00:03:48,360 --> 00:03:50,300
- Pokud Elliot zavolá, nezvedej to.
- Cože?

20
00:03:50,340 --> 00:03:52,660
Nedělej, co ti řekne.
Zabije tě...

21
00:03:52,720 --> 00:03:55,780
Jdu zachránit svého bratra.

22
00:03:55,820 --> 00:03:58,540
Seane! Poslouchej!
........