1
00:03:22,164 --> 00:03:25,239
<i>VYPRÁVĚJ MI NĚJAKÝ PŘÍBĚH.
VESELÝ NEBO SMUTNÝ? VESELÝ, JESTLI MŮŽEŠ.</i>

2
00:03:25,464 --> 00:03:28,569
<i>BYL JEDNOU JEDEN HŘBITOV.
S H A K E S P E A RE</i>

3
00:03:30,064 --> 00:03:31,939
<i><b>F L O R E N C I E 1 8 8 5</b></i>

4
00:03:32,164 --> 00:03:34,039
Ghigo!

5
00:03:36,633 --> 00:03:38,300
Ghigo!

6
00:03:56,308 --> 00:03:59,975
Všichni už myslíte na mou smrt,

7
00:04:00,183 --> 00:04:02,933
abyste si rozdělili půdu, co?

8
00:04:03,141 --> 00:04:08,475
Stefano, už mi dochází dech.
Vysvětli jim, jak se věci mají.

9
00:04:11,183 --> 00:04:14,475
Otec vám chce připomenout, že Viaccia

10
00:04:14,683 --> 00:04:17,683
vždy patřila Casamontimu. Založil ji,

11
00:04:18,074 --> 00:04:20,908
rval se o ni zuby nehty.

12
00:04:20,933 --> 00:04:23,641
Zaplatil svým potem a krví,
celým životem.

13
00:04:23,850 --> 00:04:26,683
Od tý doby, co panstvo nosilo copy.

14
00:04:26,859 --> 00:04:30,151
Statek se nesmí rozdělit
ani prodat. Nikdy!

15
00:04:30,304 --> 00:04:34,054
To je jeho vůle.
Proto vás sem svolal.

16
00:04:34,350 --> 00:04:37,516
Abyste podepsali papír, kde stojí,

17
00:04:37,670 --> 00:04:41,378
že se zříkáte svého podílu
a že já jsem dědic.

18
00:04:41,586 --> 00:04:44,045
A jestli je někdo proti,

19
00:04:44,308 --> 00:04:47,683
tak vstanu z postele
a dám mu nakládačku!

20
00:04:48,116 --> 00:04:53,283
- Měli bysme počkat na Nanda.
- Půda zůstává Stefanovi.

21
00:04:53,308 --> 00:04:56,100
Ty mlč! Stefano!

22
00:04:56,229 --> 00:05:00,521
- Kde je tvůj chlapec?
- Najdu ho, táto, nedělej si starosti.

23
00:05:00,808 --> 00:05:04,183
........