1
00:00:02,073 --> 00:00:03,825
Co přesně jste tam viděla?

2
00:00:03,908 --> 00:00:08,121
Jak říkám, hromotluka v černé kůži
s nějakou zbraní.

3
00:00:08,204 --> 00:00:09,789
Asi mi chtěl ublížit.

4
00:00:10,331 --> 00:00:13,376
To chce v tuhle hodinu
v Central Parku skoro každý.

5
00:00:13,459 --> 00:00:16,629
Říkala jste, že po lidech jde vláda.
Začněte u toho.

6
00:00:16,713 --> 00:00:18,339
Byla jsem laborantka.

7
00:00:19,048 --> 00:00:22,677
Čistila jsem přístroje,
připravovala vzorky, psala zprávy.

8
00:00:22,760 --> 00:00:25,763
Tak jsem se k těm záznamům dostala.

9
00:00:25,847 --> 00:00:27,891
Slyšela jste o operaci Paperclip?

10
00:00:27,974 --> 00:00:28,975
Ne.

11
00:00:29,058 --> 00:00:30,810
Byl to poválečný program.

12
00:00:30,894 --> 00:00:35,940
USA během rudé paniky
využívaly nacistické vědce proti Rusům.

13
00:00:37,609 --> 00:00:41,404
<i>Křížili nemoci,</i>
<i>testovali je na pacientech.</i>

14
00:00:41,487 --> 00:00:44,115
Kombinovali zvířecí nemoci s lidskými.

15
00:00:44,199 --> 00:00:46,784
Pátrali po něčem použitelném jako zbraň.

16
00:00:47,535 --> 00:00:50,747
<i>Něco objevili,</i>
<i>ale pro přenos vzduchem to bylo moc velké.</i>

17
00:00:50,830 --> 00:00:54,375
<i>Upravili to,</i>
<i>aby to prosperovalo na sliznicích.</i>

18
00:00:56,044 --> 00:00:58,087
To probíhalo na americké půdě?

19
00:00:58,171 --> 00:01:00,340
Poblíž. Na ostrově Plum Island.

20
00:01:00,423 --> 00:01:04,177
I kdyby to byla pravda,
bylo to v 50. letech hned po válce.

21
00:01:04,260 --> 00:01:06,971
- Není jiná doba?
- Vyostřuje se studená válka.

22
00:01:07,055 --> 00:01:11,309
Před rokem začali vyhrabávat staré hity
a znovu je testovat.

23
........