1
00:00:37,511 --> 00:00:44,185
<i>Před římskou a babylonskou říší a před
postavením pyramid vzniklo město Kahndaq.</i>

2
00:00:44,217 --> 00:00:48,262
KAHNDAQ, 2600 PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM

3
00:00:51,682 --> 00:00:56,187
<i>Kahndaq byl první samosprávou na Zemi
a také centrem moci a osvícení.</i>

4
00:00:56,984 --> 00:00:58,986
<i>Město po staletí vzkvétalo.</i>

5
00:01:04,503 --> 00:01:05,712
<i>Ale pak…</i>

6
00:01:10,476 --> 00:01:12,102
<i>město ovládl král Ahk-Ton.</i>

7
00:01:13,202 --> 00:01:18,750
<i>Za pomoci armády se Ahk-Ton stal tyranem.
Avšak měl ještě děsivější ambice.</i>

8
00:01:27,138 --> 00:01:32,686
<i>Ahk-Ton byl posedlý černou magií a jeho
skutečným cílem byla Sabbacova koruna.</i>

9
00:01:37,107 --> 00:01:40,402
<i>Pokud by do ní byla vložena síla
šesti démonů starověkého světa,</i>

10
00:01:41,361 --> 00:01:46,241
<i>učinilo by to Ahk-Tona neporazitelným.
Aby jí mohl vyrobit, potřeboval eternium.</i>

11
00:01:46,366 --> 00:01:49,703
<i>Vzácný materiál s magickými vlastnostmi,
co lze najít pouze zde.</i>

12
00:01:50,634 --> 00:01:56,140
<i>A tak zotročil svůj vlastní lid
a donutil ho, aby mu eternium vykopal.</i>

13
00:02:09,055 --> 00:02:10,223
Eternium.

14
00:02:15,770 --> 00:02:18,106
Eternium. Eternium.

15
00:02:18,356 --> 00:02:19,566
Eternium.

16
00:02:26,906 --> 00:02:31,953
<i>Kahndaq byl na pokraji povstání.
Obyvatelé ze všeho nejvíc potřebovali…</i>

17
00:02:32,037 --> 00:02:33,997
Nechte ho!

18
00:02:34,456 --> 00:02:36,124
Pusťte ho!

19
00:02:37,959 --> 00:02:38,835
<i>…hrdinu.</i>

20
00:02:38,918 --> 00:02:42,047
Proč spolu zápasíme?

21
00:02:42,380 --> 00:02:45,467
Nezapomeňte,
kdo je náš skutečný nepřítel! Pojď.

22
00:02:48,053 --> 00:02:49,721
Podívejte! Eternium.

23
00:02:51,056 --> 00:02:52,015
........