1
00:00:47,798 --> 00:00:54,680
HOSŤ

2
00:01:49,610 --> 00:01:51,028
Pani Havishamová?

3
00:01:51,695 --> 00:01:53,030
Sme doma.

4
00:01:55,824 --> 00:01:57,326
Je to tu super.

5
00:01:57,993 --> 00:02:00,329
Oveľa väčšie než náš byt v Londýne.

6
00:02:00,412 --> 00:02:01,705
Zvláštne.

7
00:02:02,831 --> 00:02:04,541
Vyzerá to tu inak, než si pamätám.

8
00:02:05,125 --> 00:02:06,835
To sa ale dalo čakať, nie?

9
00:02:06,919 --> 00:02:08,377
Nebola si tu celé roky.

10
00:02:11,798 --> 00:02:14,301
Je super, že ostáva v rodine.

11
00:02:14,384 --> 00:02:17,137
Opravíme to tu, vymaľujeme.

12
00:02:17,971 --> 00:02:19,556
Presne to sme chceli.

13
00:02:23,101 --> 00:02:24,853
Vitaj doma.

14
00:02:27,773 --> 00:02:28,857
Vitaj doma.

15
00:02:47,084 --> 00:02:49,044
Okej, to sú posledné tašky.

16
00:03:43,098 --> 00:03:46,602
Rodina, kozub, slama a kameň.

17
00:03:52,357 --> 00:03:53,525
Nový začiatok.

18
00:03:58,530 --> 00:04:00,157
Nový začiatok, Robert.

19
00:04:00,240 --> 00:04:02,242
Ešte posledná a končíme.

20
00:04:55,671 --> 00:04:57,923
{\an8}MILTON
Stratený Raj

21
00:05:49,975 --> 00:05:51,143
Hej, Robert.

22
00:05:52,227 --> 00:05:53,353
Áno?

23
00:05:53,437 --> 00:05:55,522
Nepôjdeme do mesta?

24
00:05:56,857 --> 00:05:58,901
Dobre. O minútku som dole.

25
00:06:18,504 --> 00:06:22,132
Však to pri mojom bare
........