1
00:05:59,584 --> 00:06:00,645
Ivy!

2
00:06:00,669 --> 00:06:02,879
- Ahoj, mami.
- Ahoj, srdiečko.

3
00:06:07,759 --> 00:06:09,427
Mami, zase dva testy,

4
00:06:09,511 --> 00:06:11,805
oba z matematiky.
Len tak ich na nás vytiahli.

5
00:06:11,888 --> 00:06:14,224
- Verila by si tomu?
- Ty žartuješ!

6
00:06:14,516 --> 00:06:15,850
Vôbec vás nevarovali?

7
00:06:15,976 --> 00:06:17,174
Vôbec.

8
00:06:18,728 --> 00:06:20,105
Poď, zlatíčko

9
00:06:39,791 --> 00:06:41,292
Ahoj, George.

10
00:06:44,671 --> 00:06:47,257
To aspoň povedala
Jennifer Peterovi.

11
00:06:51,026 --> 00:06:54,764
Mimochodom, drahá Jill O'Connorová
povedala, že začala...

12
00:06:55,056 --> 00:06:56,242
vieš čo.

13
00:06:56,266 --> 00:06:59,144
- Nie, čo?
- Menštruovať.

14
00:06:59,227 --> 00:07:01,914
Má len deväť.
Veríš tomu, mami?

15
00:07:01,938 --> 00:07:03,440
Nie, myslím, že si vymýšľa.

16
00:07:03,523 --> 00:07:05,793
- Je klamárka.
- To som nepovedala.

17
00:07:05,817 --> 00:07:08,403
Dievčatá ako Jill si rady vymýšľajú.

18
00:07:20,540 --> 00:07:22,459
Hej, čo tak dať si kolu?

19
00:07:22,792 --> 00:07:24,461
Dám si ju neskôr.

20
00:07:24,586 --> 00:07:25,784
Dobre.

21
00:07:29,507 --> 00:07:32,302
Ivy, nezabudni si zavesiť
kabát na stoličku.

22
00:07:32,343 --> 00:07:34,012
Dobre.

23
00:07:42,312 --> 00:07:43,605
Otvor.
........