1
00:00:06,006 --> 00:00:11,261
STŘEDNÍ ŠKOLA NANCY REAGANOVÉ

2
00:00:24,524 --> 00:00:27,402
<i>Nevím, čí zvrácený nápad to byl,</i>

3
00:00:28,403 --> 00:00:31,656
<i>umístit stovky mladistvých</i>
<i>do podfinancovaných škol</i>

4
00:00:33,742 --> 00:00:36,619
<i>vedených lidmi s už dávno zničenými sny…</i>

5
00:00:39,372 --> 00:00:41,041
<i>ale obdivuju ten sadismus.</i>

6
00:00:55,096 --> 00:00:56,723
KVÍK KVÍK

7
00:01:04,522 --> 00:01:05,648
Chci jména.

8
00:01:05,732 --> 00:01:07,484
Nevím, kdo to byl, vážně.

9
00:01:08,068 --> 00:01:11,112
- Bylo to rychlý.
- Pugsley, emoce znamenají slabost.

10
00:01:11,988 --> 00:01:13,490
Seber se.

11
00:01:14,115 --> 00:01:15,658
Hned.

12
00:01:19,037 --> 00:01:20,747
Máš strach?

13
00:01:27,212 --> 00:01:28,046
V pohodě?

14
00:01:28,129 --> 00:01:32,342
<i>Nehodlám bratrovi přiznat,</i>
<i>že mě v poslední době sužují vize.</i>

15
00:01:32,926 --> 00:01:34,385
<i>Vždycky jsou nečekané</i>

16
00:01:34,469 --> 00:01:38,348
<i>a jako elektrošoková terapie,</i>
<i>jen bez uspokojivého popálení.</i>

17
00:01:38,431 --> 00:01:39,933
Nech to na mně.

18
00:01:40,016 --> 00:01:40,975
Wednesday?

19
00:01:41,810 --> 00:01:43,520
Co budeš dělat?

20
00:01:43,603 --> 00:01:44,938
Co umím nejlíp.

21
00:02:01,704 --> 00:02:02,747
Daltone, hele.

22
00:02:03,540 --> 00:02:05,041
Vepříkova ségra.

23
00:02:07,961 --> 00:02:09,170
Hej, exote.

24
00:02:09,712 --> 00:02:11,589
Tohle je uzavřený trénink.

........