1
00:00:28,611 --> 00:00:29,988
Věc mi dal tvůj vzkaz.

2
00:00:30,655 --> 00:00:34,826
Překvapilo mě, že mě chceš ještě vidět,
když jsi včera utekla.

3
00:00:35,994 --> 00:00:38,580
Takže tohle je rande?

4
00:00:38,663 --> 00:00:40,373
Je to překvapení.

5
00:00:48,882 --> 00:00:52,302
Když jsem přijela do Nevermore,
na romantiku jsem nemyslela.

6
00:00:54,637 --> 00:00:56,097
Ale když jsi mě políbil,

7
00:00:57,098 --> 00:01:00,101
otevřel jsi mi oči
a všechno dávalo najednou smysl.

8
00:01:02,479 --> 00:01:05,106
Xavier mě varoval, ale já neposlouchala.

9
00:01:06,024 --> 00:01:07,108
Ironický, co?

10
00:01:07,192 --> 00:01:11,154
Spíše falešně obvinit Xaviera
z vraždy s pomocí skutečného hydea.

11
00:01:14,240 --> 00:01:16,451
Počkej… nemyslíš si…

12
00:01:16,534 --> 00:01:18,244
Nemyslím. Já vím.

13
00:01:18,328 --> 00:01:21,372
Kinbottová na tvé tajemství
asi přišla při sezení.

14
00:01:21,456 --> 00:01:22,499
Takže tě odemkla.

15
00:01:22,582 --> 00:01:23,792
Proč jsi ji zabil?

16
00:01:24,417 --> 00:01:26,878
Myslela jsem, že hydeové jsou pánům věrní.

17
00:01:26,961 --> 00:01:28,546
Wednesday, to je šílený.

18
00:01:28,630 --> 00:01:31,966
V den dobročinnosti jsi věděl,
že jdu ke staré modlitebně.

19
00:01:33,009 --> 00:01:35,095
Poslala tě za mnou špehovat?

20
00:01:35,678 --> 00:01:36,513
Na Havranbálu

21
00:01:36,596 --> 00:01:40,225
<i>jsi mě slyšel mluvit s Eugenem</i>
<i>o jeskyni a varoval jsi ji.</i>

22
00:01:41,059 --> 00:01:42,602
Asi viděl, jak to zapaluje.

23
00:01:43,645 --> 00:01:46,231
Pak tě poslala uklidit její nepořádek.

24
........