1
00:00:08,000 --> 00:00:12,416
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:24,750 --> 00:00:26,500
<i>Já vím, fakt jsem to posral.</i>

3
00:00:27,333 --> 00:00:29,166
<i>Zpívat Maria Bautistu</i>

4
00:00:29,250 --> 00:00:31,916
<i>a spadnout do kondomu</i>
<i>jsem měl za životní dno.</i>

5
00:00:33,291 --> 00:00:34,833
<i>Ale mýlil jsem se.</i>

6
00:00:35,625 --> 00:00:39,875
<i>Ale tady to nezačalo.</i>
<i>Vrátíme se o pár měsíců.</i>

7
00:00:41,708 --> 00:00:43,500
PŘED NĚKOLIKA MĚSÍCI

8
00:01:05,083 --> 00:01:06,666
- Co to děláš?
- Co?

9
00:01:06,750 --> 00:01:07,750
Seš zcákanej.

10
00:01:08,333 --> 00:01:10,791
Zcákaný budou ty holky,
až s nima skončím.

11
00:01:10,875 --> 00:01:13,166
Počkej. Co to děláš?

12
00:01:15,500 --> 00:01:17,541
Co děláš, ty nadrženej čokle?

13
00:01:17,625 --> 00:01:18,875
Jsi normální?

14
00:01:21,375 --> 00:01:22,208
Co takhle…

15
00:01:23,833 --> 00:01:24,666
Ne!

16
00:01:26,250 --> 00:01:28,000
- Co říkal?
- Chce vykouřit.

17
00:01:28,083 --> 00:01:29,916
- Trochu přebral.
- Je namol.

18
00:01:30,000 --> 00:01:31,000
Omlouváme se.

19
00:01:32,041 --> 00:01:35,375
A je to. Konec mých sexuálních fantazií.

20
00:01:35,458 --> 00:01:37,541
Ty fantazíruješ o kuřbě na párty?

21
00:01:37,625 --> 00:01:38,833
- No a?
- To snad ne!

22
00:01:38,916 --> 00:01:41,125
- Máš snad něco lepšího?
- Rozhodně.

23
00:01:41,208 --> 00:01:42,291
- Povídej.
- Dobře.
........