1
00:00:18,916 --> 00:00:23,541
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:30,500 --> 00:00:37,500
PŘEDMĚSTÍ DAMAŠKU, SÝRIE

3
00:02:12,291 --> 00:02:14,500
- Prohráváš!
- Podváděla jsi!

4
00:02:14,583 --> 00:02:15,416
Ne!

5
00:02:37,666 --> 00:02:41,041
Nejdeme mimochodem na večeři,
ale na tvoji oslavu narozek.

6
00:02:41,875 --> 00:02:44,458
- Nesnáším tě.
- Hraj překvapenou.

7
00:02:45,750 --> 00:02:48,958
Překvapení!

8
00:03:04,625 --> 00:03:06,291
Proč nejsi překvapená?

9
00:03:06,375 --> 00:03:08,833
Vypadáš, že jsi o tom věděla, beruško.

10
00:03:08,916 --> 00:03:10,791
Nevěděla. Jak bych mohla?

11
00:03:11,875 --> 00:03:13,750
Všechno nejlepší, zlatíčko.

12
00:03:13,833 --> 00:03:14,833
Díky, mami.

13
00:03:15,916 --> 00:03:18,458
Teď se běž do pokoje převléct.

14
00:03:18,541 --> 00:03:21,625
Tak jo, dáme se do jídla. Dobrou chuť.

15
00:03:37,041 --> 00:03:39,458
<i>Syrská revoluce začíná.</i>

16
00:03:40,750 --> 00:03:42,500
<i>Lidé jsou v ulicích Damašku</i>

17
00:03:42,583 --> 00:03:46,625
<i>a požadují rezignaci</i>
<i>prezidenta Bašára al-Asada.</i>

18
00:03:47,666 --> 00:03:49,791
<i>Stojíme při sobě, sunnité a alávité…</i>

19
00:03:49,875 --> 00:03:52,166
Co to děláš, Saro? Pojď si zatančit.

20
00:03:52,250 --> 00:03:54,458
- Za chvilku.
- Na co to koukáš?

21
00:03:55,208 --> 00:03:57,375
<i>Skupina syrských žen křičí…</i>

22
00:03:57,458 --> 00:03:59,625
Neříkala jsem, ať se na to nekoukáš?

23
00:03:59,708 --> 00:04:00,916
Tohle je realita.

24
00:04:01,000 --> 00:04:03,333
Děje se tu to,
........