1
00:01:15,450 --> 00:01:17,452
{\an8}Hele, podívej se na tohle, Jeffe.

2
00:01:17,786 --> 00:01:20,205
{\an8}S tímhle symbolem je něco špatně.

3
00:01:20,539 --> 00:01:22,875
Nezapadá do zbytku zdi.

4
00:01:23,375 --> 00:01:25,043
Ani se nehni!

5
00:01:25,836 --> 00:01:26,879
Kde jsi byl?

6
00:01:26,962 --> 00:01:30,299
Lidi, našel jsem zásadní stopu.
Mohlo by to vést k...

7
00:01:30,799 --> 00:01:34,303
Jsi tu, abys pomáhal,
ne hrát si na archeologa.

8
00:01:34,511 --> 00:01:35,846
Vyčisti ty štětce.

9
00:01:36,388 --> 00:01:37,431
To bylo úžasné, lidi.

10
00:01:37,598 --> 00:01:39,933
A uhas tu pochodeň. Podpálíš to tady.

11
00:01:40,100 --> 00:01:42,686
Používej baterku. Je 21. století.

12
00:01:42,769 --> 00:01:45,314
Lidi, myslím, že by to mohlo být důležité.

13
00:01:46,190 --> 00:01:47,858
Dobře, ukaž mi to.

14
00:01:48,025 --> 00:01:49,902
-Dokážeš to přečíst?
-No dovol.

15
00:01:51,987 --> 00:01:54,948
Najděte pravou cestu a její objížďky.

16
00:01:55,282 --> 00:01:58,702
Věřte cizinci. On je moudrost.

17
00:01:59,161 --> 00:02:01,663
No, typická mayská mnohomluvnost.
Nic to neznamená.

18
00:02:01,872 --> 00:02:04,374
Lidi, mám to! Myslím, že vím, co dělat.

19
00:02:04,583 --> 00:02:06,418
Jo, říkal jsem ti to. Vyčisti štětce.

20
00:02:06,502 --> 00:02:09,630
Co? Ne. Myslím, že to musíme
tady zmáčknout.

21
00:02:15,761 --> 00:02:17,721
Kdo to řekne jeho přítelkyni?

22
00:02:35,489 --> 00:02:36,865
Co to...

23
00:02:53,674 --> 00:02:55,425
Jeffe, nedotýkej se toho! Jeffe!

24
00:02:56,677 --> 00:02:58,011
Ne!
........