1
00:00:06,706 --> 00:00:08,248
Jsem Jan Brobergová

2
00:00:08,331 --> 00:00:10,998
a tento seriál je založený na mém příběhu.

3
00:00:11,581 --> 00:00:13,831
Vím, že to může znít neuvěřitelně,

4
00:00:13,914 --> 00:00:16,456
ale tehdy jsme žili v jiném světě.

5
00:00:17,789 --> 00:00:20,789
Dnes chci povyprávět příběh své rodiny,

6
00:00:20,873 --> 00:00:23,289
protože mnozí si můžou myslet,
že něco takového

7
00:00:23,373 --> 00:00:25,289
se jim nikdy nemůže stát,

8
00:00:25,373 --> 00:00:28,998
obzvlášť ne rukou někoho,
koho znají a komu důvěřují,

9
00:00:29,623 --> 00:00:31,164
ale opravdu se to stalo.

10
00:00:32,081 --> 00:00:33,789
Stalo se to mé rodině.

11
00:00:34,373 --> 00:00:35,789
Stalo se to mně.

12
00:00:36,789 --> 00:00:38,789
Děkuji, že se díváte.

13
00:00:55,331 --> 00:00:59,789
PODLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI

14
00:01:24,164 --> 00:01:25,123
Dobrou noc, zlato.

15
00:01:26,123 --> 00:01:27,248
Všechno v pořádku?

16
00:01:28,831 --> 00:01:30,831
- Všechno v pořádku, mami.
- Dobře.

17
00:01:31,873 --> 00:01:33,706
Mám tě moc ráda, Jani.

18
00:02:34,998 --> 00:02:41,123
{\an8}O PÁR LET DŘÍVE

19
00:02:41,206 --> 00:02:42,373
{\an8}<i>Dnes jsme byli v kostele</i>

20
00:02:42,456 --> 00:02:45,456
<i>a měli jsme velké shromáždění ke svátosti.</i>

21
00:02:45,539 --> 00:02:48,248
<i>Dnes jsem měla opravdu dobrou náladu.</i>

22
00:02:48,331 --> 00:02:50,914
<i>Jsem vděčná za báječné rodiče, které mám.</i>

23
00:02:50,998 --> 00:02:55,039
<i>Máma a táta mě učí evangeliu
a jak být dobrým člověkem.</i>

24
00:02:55,123 --> 00:02:57,873
<i>Kdybych neměla rodiče a sestry…</i>

........