1
00:00:18,664 --> 00:00:22,789
PODLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI

2
00:00:43,039 --> 00:00:44,206
Nejsou zpátky.

3
00:00:54,623 --> 00:00:56,206
<i>Žena. Družka.</i>

4
00:00:58,998 --> 00:01:00,623
<i>Žena. Družka.</i>

5
00:01:02,789 --> 00:01:04,664
<i>Žena. Družka.</i>

6
00:01:07,664 --> 00:01:09,581
<i>Byla jsi vyvolena.</i>

7
00:01:10,831 --> 00:01:13,081
<i>Jsme Zada a Zethra.</i>

8
00:01:14,123 --> 00:01:15,748
<i>Naše planeta umírá.</i>

9
00:01:17,498 --> 00:01:19,206
<i>Jan Brobergová.</i>

10
00:01:19,289 --> 00:01:21,456
<i>Musíš. Zachraň nás.</i>

11
00:01:22,206 --> 00:01:24,081
<i>Jsi jedna z nás.</i>

12
00:01:25,581 --> 00:01:26,956
<i>Je čas,</i>

13
00:01:27,039 --> 00:01:28,664
<i>aby tvá mise</i>

14
00:01:28,748 --> 00:01:29,956
<i>započala.</i>

15
00:01:37,789 --> 00:01:40,581
A prosím, ať jsou Jan a B v bezpečí,
zatímco jsou pryč.

16
00:01:42,539 --> 00:01:45,123
A ať nám přinesou dárky.

17
00:01:46,248 --> 00:01:48,581
Ve jménu Ježíše Krista, ámen.

18
00:01:48,664 --> 00:01:50,539
- Ámen.
- Ámen.

19
00:01:56,373 --> 00:01:59,581
Myslíte, že Jan a bratr B měli autonehodu?

20
00:02:04,831 --> 00:02:07,289
- Haló, Brobergovi.
-Ahoj, Bobe.

21
00:02:07,373 --> 00:02:08,206
To je Gail.

22
00:02:08,289 --> 00:02:09,873
Slyšela něco?

23
00:02:12,456 --> 00:02:15,414
Nabízí, že vezme děti do školy,
když tu B není.

24
00:02:15,498 --> 00:02:18,873
To je od tebe moc milé, Gail.

........