1
00:00:06,581 --> 00:00:08,664
{\an8}Dnes jsi tancoval se spoustou žen.

2
00:00:08,748 --> 00:00:11,123
{\an8}Jsi nezapomenutelná.

3
00:00:11,206 --> 00:00:14,664
- Vzpomínáš, cos dělala s těma klukama?
- Já ti nevím, B.

4
00:00:14,748 --> 00:00:16,873
Pomoz mi, bratře. Jen jednou.

5
00:00:16,956 --> 00:00:21,039
Tohle je připomínka naší mise.
Zada se mnou mluvila.

6
00:00:21,123 --> 00:00:22,664
Budou nás sledovat.

7
00:00:22,748 --> 00:00:24,039
Budou vypadat normálně.

8
00:00:24,123 --> 00:00:28,123
Všichni lékaři a odborníci tvrdí,
že pan Berchtold neudělal nic špatného.

9
00:00:28,206 --> 00:00:29,831
<i>Nezavěšuj. To jsem já.</i>

10
00:00:29,914 --> 00:00:32,373
Všechno jsem udělal jen proto,
abychom byli spolu.

11
00:00:32,456 --> 00:00:35,081
<i>Abych byl k tobě blíž.</i>

12
00:00:35,706 --> 00:00:39,206
Myslím,
že zítra pojedu za mámou do Garlandu.

13
00:00:39,289 --> 00:00:41,914
Věděl jsem, že přijdeš.
Můžu to zrovna přiznat.

14
00:00:41,998 --> 00:00:43,956
Ty jsi ta, s kým jsem chtěl utéct.

15
00:00:44,039 --> 00:00:45,789
Miluju tě.

16
00:00:46,373 --> 00:00:47,998
A jenom tebe.

17
00:01:02,831 --> 00:01:07,331
PODLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI

18
00:01:35,831 --> 00:01:37,706
Už na ten schod musíš být zvyklá.

19
00:01:37,789 --> 00:01:40,706
Přísahám, že nevím,
co to se mnou dnes ráno je.

20
00:01:42,581 --> 00:01:44,373
Nejspíš jsi…

21
00:01:44,456 --> 00:01:46,039
jen unavená.

22
00:01:47,039 --> 00:01:49,373
V noci jsme toho až tolik nenaspali.

23
00:01:55,998 --> 00:01:57,748
Nemusíš tak brzy pryč.

24
........