1
00:00:06,541 --> 00:00:10,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,000 --> 00:00:13,916
INSPIROVÁNO PÍSNĚMI HIKARU UTADY
„FIRST LOVE“ A „HACUKOI“

3
00:00:32,833 --> 00:00:35,000
{\an8}JAE NOGUČI
DOPRAVNÍ SPOLEČNOST KEISEI

4
00:00:37,958 --> 00:00:39,333
{\an8}<i>Jednou kdosi řekl,</i>

5
00:00:40,458 --> 00:00:43,375
{\an8}<i>že život je jako skládanka.</i>

6
00:00:46,666 --> 00:00:48,625
{\an8}<i>Naše nejmilejší vzpomínky</i>

7
00:00:49,958 --> 00:00:53,833
{\an8}<i>i naše nejhorší zážitky,</i>
<i>za které osud proklínáme,</i>

8
00:00:55,083 --> 00:00:57,708
{\an8}<i>jsou nepostradatelné kousky</i>
<i>mozaiky života.</i>

9
00:00:59,000 --> 00:01:00,166
{\an8}<i>Ztracený lístek…</i>

10
00:01:01,875 --> 00:01:03,416
{\an8}<i>i prosincové šaty.</i>

11
00:01:05,041 --> 00:01:05,958
{\an8}Děkuji.

12
00:01:06,041 --> 00:01:08,458
{\an8}<i>Skvrna od modrého inkoustu.</i>

13
00:01:11,375 --> 00:01:13,791
{\an8}<i>Intimní chvilka v zimě na pláži.</i>

14
00:01:16,708 --> 00:01:18,833
{\an8}<i>Sonda nesoucí vaše jméno k Marsu.</i>

15
00:01:21,000 --> 00:01:22,750
{\an8}<i>Popstar ve vašem věku.</i>

16
00:01:24,666 --> 00:01:26,333
{\an8}<i>Sny, co se nikdy nesplnily.</i>

17
00:01:28,291 --> 00:01:29,875
{\an8}<i>Románky, co nedopadly.</i>

18
00:01:33,250 --> 00:01:34,791
{\an8}<i>Blízcí, co se odcizili.</i>

19
00:01:39,791 --> 00:01:41,500
{\an8}<i>Osudné chyby z toho dne…</i>

20
00:01:42,958 --> 00:01:45,208
{\an8}<i>Patří i ony mezi kousky v mé mozaice?</i>

21
00:01:46,291 --> 00:01:48,125
{\an8}Dobré ráno.

22
00:01:48,208 --> 00:01:54,291
{\an8}Společnost Norn Airlines vás vítá
na letu 627 do Reykjavíku.

23
00:01:54,375 --> 00:01:57,000
{\an8}Toto je let číslo 627.

24
00:01:57,583 --> 00:01:58,625
{\an8}Já jsem vaše…
........