1
00:00:06,541 --> 00:00:10,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,500 --> 00:00:13,416
<i>Tak jo, dobrý.</i>

3
00:00:13,500 --> 00:00:15,083
- Zvedneš to výš?
- Dobře.

4
00:00:15,166 --> 00:00:17,208
TOKIO, BŘEZEN 2001

5
00:00:17,291 --> 00:00:20,333
Pozor na tu trubku. Zvládneš to kolem?

6
00:00:20,416 --> 00:00:23,083
- Jo, teď zatočíme.
- Dobře.

7
00:00:24,291 --> 00:00:26,125
Dobrý, to se vejdeme.

8
00:00:26,208 --> 00:00:27,375
- Dobrý.
- Jdeme.

9
00:00:27,458 --> 00:00:28,666
Opatrně.

10
00:00:28,750 --> 00:00:30,125
Stát.

11
00:00:30,208 --> 00:00:31,833
Počkej! Couvni.

12
00:00:31,916 --> 00:00:33,833
- Dobře.
- Couvneme ven.

13
00:00:34,666 --> 00:00:35,916
Slečno!

14
00:00:36,000 --> 00:00:36,916
Slečno?

15
00:00:37,000 --> 00:00:37,958
Ano?

16
00:00:39,750 --> 00:00:41,916
Neprojdeme.

17
00:00:45,041 --> 00:00:46,791
Musíme uřezat nohy.

18
00:00:57,166 --> 00:00:58,375
Pardon.

19
00:00:58,458 --> 00:00:59,500
Omlouvám se.

20
00:01:01,833 --> 00:01:06,416
Tak si sežeň práci a kup si mobil!

21
00:01:06,500 --> 00:01:12,416
Říkals, že za mnou do Japonska přijedeš!

22
00:01:12,500 --> 00:01:15,333
Doufám, že se utopíš v Jang-c’-ťiangu!

23
00:01:23,791 --> 00:01:24,875
{\an8}Haló?

24
00:01:24,958 --> 00:01:26,083
{\an8}Teď jsem dorazila.

........