1
00:00:06,875 --> 00:00:10,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,000 --> 00:00:13,916
INSPIROVÁNO PÍSNĚMI HIKARU UTADY
„FIRST LOVE“ A „HACUKOI“

3
00:00:31,916 --> 00:00:33,541
Dneska sem zas přijde?

4
00:00:34,416 --> 00:00:35,250
Jo.

5
00:00:37,333 --> 00:00:41,416
{\an8}Rozhodně mi nikdo nelezte do pokoje.

6
00:00:42,916 --> 00:00:44,666
Co? No fuj.

7
00:00:50,291 --> 00:00:53,125
{\an8}Štve ji,
že jí někdo bere milovanýho brášku.

8
00:01:00,625 --> 00:01:04,125
{\an8}To bylo příjemný!

9
00:01:04,208 --> 00:01:05,416
{\an8}Tak do jídla!

10
00:01:05,500 --> 00:01:06,750
{\an8}Díky!

11
00:01:07,791 --> 00:01:08,791
Omáčku!

12
00:01:08,875 --> 00:01:10,833
Tady je.

13
00:01:10,916 --> 00:01:12,125
Dej ji sem.

14
00:01:19,125 --> 00:01:19,958
Jo, vidíš.

15
00:01:20,500 --> 00:01:23,791
Jae, znáš šampon s výživou v jednom?

16
00:01:24,333 --> 00:01:26,791
- Ano.
- Ne jako dva produkty, ale jeden.

17
00:01:26,875 --> 00:01:28,333
Už zas to vytahuješ?

18
00:01:29,791 --> 00:01:33,625
Mě to ve skutečnosti napadlo
už na základce.

19
00:01:34,833 --> 00:01:38,625
- Abych ušetřil čas, míchal jsem je.
- Podej mi tu tatarku.

20
00:01:40,041 --> 00:01:43,500
Kdybych ten nápad tehdy zveřejnil,
tak tady dneska nesedím.

21
00:01:43,583 --> 00:01:46,791
To neznamená,
že můžeš smíchat cokoli s čímkoli.

22
00:01:46,875 --> 00:01:48,791
Podej mi tatarku.

23
00:01:48,875 --> 00:01:51,625
A neoslabí se smícháním jejich efekt?

24
........