1
00:00:06,041 --> 00:00:10,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,000 --> 00:00:13,916
INSPIROVÁNO PÍSNĚMI HIKARU UTADY
„FIRST LOVE“ A „HACUKOI“

3
00:00:17,666 --> 00:00:19,625
{\an8}Co to tady je?

4
00:00:25,750 --> 00:00:27,833
{\an8}Jen počkej!

5
00:00:29,708 --> 00:00:30,583
{\an8}Chytla jsi mě!

6
00:00:37,208 --> 00:00:38,791
Kdepak jsi, Cuzuru?

7
00:00:38,875 --> 00:00:42,166
{\an8}Kam zmizel? Tady jsi! To jsem se lekla.

8
00:00:42,250 --> 00:00:43,250
Kdepak asi je?

9
00:00:44,125 --> 00:00:44,958
Tady.

10
00:00:45,041 --> 00:00:46,250
Tady jsi!

11
00:00:46,750 --> 00:00:47,625
{\an8}Co je tohle?

12
00:00:48,291 --> 00:00:49,875
{\an8}Ten obrázek je jiný.

13
00:00:50,916 --> 00:00:52,250
{\an8}Ty boty…

14
00:00:52,333 --> 00:00:53,333
{\an8}Boty?

15
00:00:57,875 --> 00:00:59,333
Copak to je? Sluníčko?

16
00:01:00,041 --> 00:01:00,958
Lososí jikry.

17
00:01:01,791 --> 00:01:02,875
Jikry?

18
00:01:04,000 --> 00:01:05,875
Aha, tak jikry.

19
00:01:12,666 --> 00:01:13,708
{\an8}Jsem doma.

20
00:01:14,583 --> 00:01:16,208
{\an8}Ahoj, tati.

21
00:01:17,458 --> 00:01:18,333
Už jsem tady.

22
00:01:18,875 --> 00:01:19,708
Ahoj.

23
00:01:19,791 --> 00:01:20,833
Ahoj.

24
00:01:23,583 --> 00:01:24,416
{\an8}Na.

25
00:01:25,916 --> 00:01:27,250
{\an8}K čemu tohle všechno?
........