1
00:01:07,785 --> 00:01:09,868
Strašně mě děsí.

2
00:01:11,076 --> 00:01:12,286
Počítej se mnou.

3
00:01:22,035 --> 00:01:26,035
Vídeň, Rakousko. Prosinec 1877

4
00:01:31,118 --> 00:01:32,185
Jak dlouho?

5
00:01:32,399 --> 00:01:33,399
40.

6
00:01:33,499 --> 00:01:34,543
Nesmysl.

7
00:01:35,415 --> 00:01:37,970
Byla to celá minuta
a jedenáct sekund, Veličenstvo.

8
00:02:03,160 --> 00:02:04,399
Přiveď Lotti.

9
00:02:20,076 --> 00:02:24,035
Císař a císařovna přijedou
za zvuků posledních taktů státní hymny.

10
00:02:24,201 --> 00:02:26,743
Kočár opustíte současně

11
00:02:26,910 --> 00:02:30,076
před hlavním vchodem
do nového Muzea dějin umění.

12
00:02:30,243 --> 00:02:33,868
Přivítá vás architekt baron von Hasenauer,

13
00:02:34,101 --> 00:02:37,517
starosta Felder
a ministerský předseda kníže z Auerspergu,

14
00:02:37,618 --> 00:02:38,871
kteří se k vám připojí.

15
00:02:45,368 --> 00:02:47,523
Protože jste ho dlouho neviděla,

16
00:02:47,883 --> 00:02:49,351
dovolte mi,
abych poznamenal,

17
00:02:49,451 --> 00:02:53,116
že kníže se od samého počátku
staví k dvojité monarchii kriticky.

18
00:02:55,035 --> 00:02:57,585
Zdá se, že si vede přesné
záznamy o tom, kolik dní

19
00:02:57,685 --> 00:03:00,476
Vaše Veličenstvo
tráví čas na maďarské půdě.

20
00:03:03,501 --> 00:03:08,515
<i>Jsou s ním spřízněni rodově.</i>

21
00:03:08,785 --> 00:03:15,243
<i>Jsou s ním spřízněni i smyslově.</i>

22
00:03:15,410 --> 00:03:21,951
<i>Bohatá na půvaby,
které nikdy nezestárnou.</i>

23
00:03:22,118 --> 00:03:28,701
<i>Naše krásná císařovna.</i>
........