1
00:00:06,083 --> 00:00:08,750
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,833 --> 00:00:13,375
<i>Čas záznamu je 10:49 hodin</i>
<i>dne 30. prosince 2021</i>

3
00:00:13,458 --> 00:00:16,125
<i>v nespecifikovaném úkrytu</i>
<i>v Západním Kapsku.</i>

4
00:00:16,708 --> 00:00:19,041
<i>Prosím, uveďte do záznamu své jméno.</i>

5
00:00:19,125 --> 00:00:20,333
<i>Janet Nkosanaová.</i>

6
00:00:21,250 --> 00:00:22,083
<i>Ještě jednou.</i>

7
00:00:22,958 --> 00:00:23,791
<i>Od začátku.</i>

8
00:00:28,333 --> 00:00:30,666
<i>Bylo to dříve, než jsem tam nastoupila,</i>

9
00:00:30,750 --> 00:00:34,583
<i>ale všechno to začalo,</i>
<i>když Julius Khumalo oslovil Point of Grace</i>

10
00:00:34,666 --> 00:00:36,208
<i>ohledně adopce.</i>

11
00:00:36,291 --> 00:00:37,541
Dýchejte!

12
00:00:37,625 --> 00:00:39,833
- <i>Setkal se s někým z agentury…</i>
- Tlačte!

13
00:00:39,916 --> 00:00:44,875
<i>a dohodli se na platbě za dítě… Phume.</i>

14
00:00:49,291 --> 00:00:51,041
Prostě tu dohodu zrušte, ano?

15
00:00:52,541 --> 00:00:54,958
Ne, nevybral jsem to. Ty peníze tam jsou.

16
00:00:55,541 --> 00:00:57,000
Prostě to zrušte, ano?

17
00:00:58,833 --> 00:01:00,333
<i>Věděla to paní Khumalová?</i>

18
00:01:01,791 --> 00:01:02,875
<i>Nic netušila.</i>

19
00:01:03,791 --> 00:01:05,833
<i>Ale už bylo pozdě.</i>

20
00:01:05,916 --> 00:01:08,875
PHUMELELE KHUMALOVÁ 16. 8. 2003
POPORODNÍ ODD.

21
00:01:13,291 --> 00:01:15,250
<i>Musíte najít tu, co to vymyslela.</i>

22
00:01:17,083 --> 00:01:18,625
Najděte Lisbeth Molapovou.

23
00:01:43,375 --> 00:01:44,708
PŮVODNÍ DNA JE AFRICKÁ

24
00:02:01,458 --> 00:02:04,833
Mluvil jsi teď někdy s mámou?
........