1
00:00:06,125 --> 00:00:09,125
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,791 --> 00:00:25,083
- Pojď! Poslouchej mě! Dělej, jdeme.
- Prosím. Prosím vás.

3
00:00:25,166 --> 00:00:27,833
- Dělej, co říkám. Nic se ti nestane.
- Prosím.

4
00:00:32,791 --> 00:00:35,958
Prosím, já nic nevím.

5
00:00:37,125 --> 00:00:37,958
Kde to jsem?

6
00:00:39,458 --> 00:00:41,166
Prosím, nic nevím!

7
00:00:41,250 --> 00:00:42,625
- Kam mě vedete?
- Pojď.

8
00:00:48,625 --> 00:00:49,458
Prostě běž.

9
00:00:51,416 --> 00:00:52,916
Prosím, kde to jsem?

10
00:00:54,000 --> 00:00:56,125
Prosím! Prosím vás!

11
00:01:04,833 --> 00:01:09,750
Pomoc!

12
00:01:10,333 --> 00:01:14,791
Pomozte mi!

13
00:01:43,166 --> 00:01:44,000
Čau.

14
00:01:44,541 --> 00:01:45,541
Ahoj.

15
00:01:45,625 --> 00:01:48,958
Vím, že to všechno
není ze vstupného, Reece.

16
00:01:49,041 --> 00:01:52,875
- Nemůžeš to dělat věčně.
- Já vím. Včera to bylo naposledy.

17
00:01:52,958 --> 00:01:54,125
Slibuju.

18
00:01:55,250 --> 00:01:56,958
Ahoj. Tady máš.

19
00:01:57,041 --> 00:01:58,125
Ahoj, Lungo.

20
00:01:59,291 --> 00:02:01,958
- Tys tady spal?
- Někdo ho musel přivést.

21
00:02:02,041 --> 00:02:03,041
Chrisánku.

22
00:02:05,125 --> 00:02:08,000
- Byl totálně namol.
- Kámo, vypadáš hrozně.

23
00:02:08,083 --> 00:02:10,000
To ti pomůže s kocovinou.

24
........